Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Bij het ouder worden zijn er verschillende factoren die een stevig beroep doen op het vermogen tot acceptatie en aanpassing (adaptatie). Indien er niet een juiste manier van omgaan wordt gevonden met deze veranderingen kunnen er problemen ontstaan in de beleving of het gedrag van de betrokkenen die kunnen leiden tot een stempel ‘lastig’ of ‘problematisch’.

In deze cursus richten we de aandacht op de persoonlijkheidsstructuur: de basis van waaruit mensen kiezen voor hun adaptatie (hun coping). Indien flexibiliteit ontbreekt, veroorzaakt of versterkt dat de bovengenoemde problemen. Bij ernstige verstarring zien we de gedragspatronen die passen bij een persoonlijkheidsstoornis. We werken vanuit een theoretisch persoonlijkheidsmodel, namelijk het biosociale leermodel van Th. Millon. Natuurlijk wordt daarbij een relatie gelegd met de DSM.

Daarnaast wordt geleerd op basis van het theoretisch model een behandelplan te maken en de juiste bejegeningsadviezen te geven.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de persoonlijkheidsstructuur van de patiënt volgens het model van Millon herkennen
 • kunt u de rol van de persoonlijkheid in gesignaleerde problematiek herkennen
 • kunt u uw inzicht in de persoonlijkheidsstructuur en -problematiek naar het behandelplan vertalen
 • kunt u de persoonlijkheidsstructuur en het behandelplan aan de zorgteams en de collega-behandelaren uitleggen
 • gebruikt u de uitleg over die persoonlijkheid bij het geven van adviezen over de juiste bejegening
 • kunt u de patiënt of diens vertegenwoordiger in begrijpelijke taal uitleggen welke rol het karakter speelt in de ervaren problemen

Docent

 • drs. Trudy Haverkort

  Trudy Haverkort is als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam bij SGGZ Altrecht in Zeist op de afdeling ambulante ouderenpsychiatrie. Naast haar werkzaamheden als behandelaar van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek en complexe psychiatrische problemen is zij praktijkopleider bij Altrecht voor  GZ- en klinisch psychologen in opleiding. Buiten Altrecht is zij als gastdocent werkzaam bij Gerion en als jaargroepopleider verbonden aan de RINO in Utrecht. Belangrijke doelen in haar werk zijn: het zorg dragen voor een volwaardig psychotherapeutisch aanbod bij oudere patiënten die in de SGGZ worden behandeld.

 • drs. Dick Verburg

  Dick Verburg is als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Careyn Utrecht Stad. Hij volgde zijn opleiding (geneeskunde, huisartsgeneeskunde, sociale geriatrie en ouderengeneeskunde) aan de VU in Amsterdam. In het begin van zijn carrière werkte hij als sociaal geriater bij Altrecht, later als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Almere en sinds 2008 bij Careyn Utrecht Stad. Bovendien was hij als stafdocent verbonden aan Gerion, en als zodanig betrokken bij de nascholing van specialisten ouderengeneeskunde. Daar heeft hij de kaderopleiding Psychogeriatrie ontwikkeld en is daar tot april 2018 stafdocent geweest. Als kaderarts psychogeriatrie liggen zijn competenties in het bijzonder op het gebied van de diagnostiek en behandeling van mensen met dementie of van ouderen met psychiatrische problemen. Belangrijke doelen in zijn werk zijn: het emanciperen van de zorg, actieve behandeling van mensen met dementie, de maximale samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde (rondom mensen met dementie) en het enthousiasmeren van anderen voor het werken met deze doelgroep.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang