Colofon

Apothekersassistent

CME-Online® is het onafhankelijke online nascholingsinstituut van E-WISE. De continuïteit en kwaliteit worden gewaarborgd door een redactie, een redactieraad en inhoudsdeskundigen.

Redactieraad

K. van Deventer, openbaar apotheker
D. Dijkstra, openbaar apotheker
A.S. Florijn, doktersassistente
T. Köhler, apotheker en docent (FPZ)
A. Kalis, farmaceutisch manager
H. van Sloten-van Ginkel, apothekersassistente

Auteurs

 • drs. P. Adhien
 • Apothekersorganisatie KNMP
 • Ruben AssmannMSc
 • Carl Augustin
 • dr. G. Boland
 • K. Bouteh
 • drs. L. de Graaf
 • drs. C.M. de Leeuw
 • C.F. Ebbelaar MSc
 • drs. V. Eimermann
 • drs. T. Geersing
 • Hanneke Kip
 • T. Klemmeier
 • drs. M. Mensinga
 • drs. J.R. Mentink
 • K. Pham MSc
 • R. Reeders
 • mr. J.A. Rendering
 • prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen
 • drs. M. Smid
 • drs. D. Van den Broek
 • I. van der Meer
 • drs. A.A.W. van Erp-van Boekel
 • prof. dr. J.E.W.C. van Gemert-Pijnen
 • drs. T. van Poppel
 • prof. dr. R. H. N. van Schaik
 • J. M. Z. van Tongeren MSc
 • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
 • prof. dr. L. Witkamp
 • prof. dr. R.F. Witkamp

Reviewers

 • M. Keij - Korstanje
 • drs. J.R. Mentink
 • dr. M van Luin

 

Inhoudsdeskundigen

De cursussen van CME-Online worden, in samenwerking met de redactie van E-WISE, geschreven door ter zake kundige auteurs. Zij zijn gespecialiseerd in het onderwerp waarin de nascholing plaatsvindt. De auteurs die cursussen voor CME-Online ontwikkelen, bezitten actuele en relevante kennis van het betreffende vakgebied.

Redactie

M. Buizert
R.W. Vlogman

Uitgever

E-WISE Nederland bv
Janssoniuslaan 40
3528 AJ Utrecht

Telefoon: 030-26 44 100
Website: www.cme-online.nl
E-mail: redactie@cme-online.nl

Copyright

Niets uit CME-Online® mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

Rechten

Bij de samenstelling van deze uitgave(n) hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners