Colofon

Huisarts

CME-Online® is het onafhankelijke online nascholingsinstituut van E-WISE. De continuïteit en kwaliteit worden gewaarborgd door een redactie, een adviesraad en inhoudsdeskundigen.

Redactie- en Adviesraad

drs. F. Langens, huisarts
prof. dr. H.C.P.M. van Weert, hoogleraar huisartsgeneeskunde
prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde

Auteurs

 • prof. dr. W. Bergman
 • dr. G. Boland
 • F. Brinkman
 • drs. M.W.D. Brouwer
 • dr. T.M. Brunt
 • drs. L. de Graaf
 • drs. T.O.H. de Jongh
 • T. de Kruyf
 • mr. R.H.M. de Leeuw
 • drs. M. de Mol
 • M. de Ridder
 • drs. A. den Dulk
 • prof. dr. E. Dompeling
 • dr. J.M.J. Dony
 • drs. A. Duinkerken
 • C.F. Ebbelaar MSc
 • R. Heukels
 • prof. dr. W.J.G. Hoogendijk
 • drs. F. Horstink
 • drs. P.M.J.H. Kemperman
 • M.G.C. Klijberg MD MA
 • drs. F. Kwee
 • drs. F. Langens
 • drs. A.A.H.H. Liedtke-van Eijck
 • drs. M. Nagtegaal
 • drs. H.R. Nanninga
 • S. Oomkens
 • drs. L. Podzimek
 • drs. C.L. Pricker
 • dr. Y. Reisman
 • drs. T. Scheeres-Feitsma
 • drs. M.L.C. Schellekens
 • L. Schout
 • dr. A.J. Six
 • mr. dr. B.B. Sizoo
 • drs. J. Smal
 • M. Stuiver
 • dr. A.H. Teeuw
 • drs. A.M. van Atten
 • dr. K.D.G. van de Kant
 • T. van den Hoek
 • drs. K.E. van den Hondel
 • prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
 • M.L.M. van der Hulst
 • drs. J. van der Velden
 • drs. R. van Eekeren-Buiten
 • drs. A.A.W. van Erp-van Boekel
 • P. van Hoek
 • dr. M.W.F. van Leen
 • drs. P.W. van Leeuwen
 • dr. G.A. van Montfrans
 • prof. dr. C.P. van Schayck
 • drs. M. Verkuylen
 • drs. M.J.T.H. Vertriest
 • R. Vriese
 • mr. M. Weij
 • prof. dr. G.J. Wesseling
 • dr. L.N.A. Willems

Reviewers

 • drs. E. G. M. Couturier
 • dr. H.H. Kamp
 • drs. J.D. Kippersluis
 • drs. A.H.M. Kleemans
 • drs. F. Langens
 • dr. E.P. Moll van Charante
 • prof. dr. U.J.L. Reijnders
 • dr. H.J. Schelhaas MD, PhD
 • dr. S.J. Swart
 • dr. G.A. van Essen

 

Inhoudsdeskundigen

De cursussen van CME-Online worden, in samenwerking met de redactie van E-WISE, geschreven door ter zake kundige auteurs. Zij zijn gespecialiseerd in het onderwerp waarin de nascholing plaatsvindt. De auteurs die cursussen voor CME-Online ontwikkelen, bezitten actuele en relevante kennis van het betreffende vakgebied.

Redactie

drs. M.C. van der Wees
R.W. Vlogman

Uitgever

E-WISE Nederland bv
Janssoniuslaan 40
3528 AJ Utrecht

Telefoon: 030-26 44 100
Website: www.cme-online.nl 
E-mail: redactie@cme-online.nl

Copyright

Niets uit CME-Online® mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

Rechten

Bij de samenstelling van deze uitgave(n) hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00