Cursusinformatie

Diagnostiek van dementie in de huisartspraktijk

Informatie: 

Het stellen van de diagnose dementie lijkt gemakkelijk maar levert vaak problemen op voor de huisarts. Zeker als de diagnose onderbouwd moet worden met feiten, bijvoorbeeld voor een indicatie van het CIZ. Een groot deel van de huisartsen verwijst daarom de patiënt voor deze diagnose naar de geriater, echter daar ontstaan steeds vaker lange wachttijden. Bovendien moet de patiënt naar het ziekenhuis terwijl de huisarts deze diagnose in veel gevallen in de thuissituatie kan stellen. In deze cursus leert de huisarts hoe hij de syndroomdiagnose dementie kan stellen volgens de NHG-Standaard dementie. De nadruk zal worden gelegd op de praktijk. Hoe kan de huisarts, met zo weinig mogelijk tijdsinvestering, op een zorgvuldige wijze de diagnose dementie stellen en wanneer moet hij/zij de hulp van de geriater, neuroloog  of specialist ouderengeneeskunde inschakelen. Deze cursus vormt een inleiding op de cursus ‘Diagnostiek van verschillende vormen van dementie’. In laatstgenoemde cursus ligt de nadruk op de nosologie van dementie. Voor de gemiddelde huisarts is echter het proces wat vooraf gaat aan het benoemen van de oorzaak van de dementie van groter belang.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

12 mei 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u aangeven wat het belang is van het tijdig stellen van de diagnose dementie
  • kunt u het stappenplan volgens de NHG-Standaard Dementie toepassen in de praktijk
  • kunt u de diagnose dementie onderbouwen met uw resultaten van het onderzoek
  • kunt u vertellen wanneer en waarvoor u een patiënt moet verwijzen naar de specialist ouderengeneeskunde of geriater voor de diagnose dementie
Auteur: 

drs. F. Langens

Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.
Reviewer: 

dr. E.P. Moll van Charante

Eric Moll van Charante is huisarts en als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC. Hij is eerste auteur van de gereviseerde NHG-Standaard Dementie (2012) en lid van de werkgroep tot herziening van de NHG-Standaard Dementie.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00