Onderzoek van het bewegingsapparaat - Deel 2: De bovenste extremiteit

Informatie

Deze cursus heeft tot doel u vaardigheden aan te reiken om bij patiënten met klachten van de bovenste extremiteit een effectief onderzoek van de gewrichten uit te voeren, waarbij u duidelijk is wat u test en wat de betekenis is van uw bevindingen. Eerst komen de anatomie en daaruit voortkomende bewegingsmogelijkheden van de verschillende gewrichten aan de orde, omdat kennis hiervan de basis is voor een rationeel gewrichtsonderzoek. Daarna wordt het onderzoek van de gewrichten behandeld. Hierbij wordt een vaste opbouw gehanteerd: inspectie, bewegingsonderzoek, palpatie en specifieke onderzoeken. Aan de hand van enkele patiënten wordt aandacht geschonken aan de logica achter het onderzoek, wat is normaal en wat is afwijkend, en aan de betekenis van eventuele afwijkende bevindingen.

De cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u voor de schouder, elleboog, pols en hand:

 • de globale anatomie en daaruit voortkomende bewegingsmogelijkheden beschrijven
 • het onderzoek van het desbetreffende gewricht uitvoeren
 • de uit het onderzoek verkregen informatie interpreteren
 • de diagnostiek van de belangrijkste aandoeningen verklaren

Docent

 • drs. T.O.H. de Jongh

  Tjeerd de Jongh is voormalig huisarts in Gouda en heeft vele jaren onderwijs gegeven aan medische studenten aan het LUMC (Leiden). In meerdere publicaties en onderwijsprogramma's heeft hij het diagnostisch proces, in het bijzonder toegespitst op gewrichtsklachten, behandeld.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.