Het ECG en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen

Informatie

De huisarts heeft over het algemeen wel enige ervaring met het beoordelen van ECG’s. Het is een snel, veilig en niet belastend onderzoek dat veel informatie oplevert. Er is wel de nodige expertise voor nodig om betrouwbare uitspraken te doen. Complete kennis van het ECG vereist gedegen studie en ervaring met vele duizenden ECG’s, maar met wat training in de patroonherkenning plus enige kennis van de fysiologie kan de huisarts al aardig uit de voeten.
Deze cursus behandelt eerst algemene adviezen over het maken en interpreteren van het ECG. Omdat hartkloppingen of palpitaties veel voorkomen en er aan deze palpitaties een ritmestoornis ten grondslag kan liggen, komen daarna de meest voorkomende ritmestoornissen aan bod. Het is de taak van de arts om de pathologische ritmestoornissen te onderscheiden van de onschuldige ritmestoornissen.

Deze cursus bestaat uit drie modules en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de criteria voor een normaal ECG formuleren
  • kunt u de onderdelen van het normale ECG benoemen
  • herkent u de meest voorkomende ritmestoornissen
  • kunt u ‘acute’ repolarisatiestoornissen noemen
  • kunt u een aantal oud-infarctpatronen beschrijven
  • bent u bekend met de alarmsymptomen van ritmestoornissen
  • kunt u een aantal ritmesyndromen beschrijven

Docent

  • dr. A.J. Six

    Jacob Six studeerde geneeskunde in Utrecht en vormde zich tot cardioloog in de jaren tachtig. Daarbij deed hij research, vooral op het gebied van de farmacologische modulatie van de stolling. In de jaren negentig werkte hij bij een contract-researchorganisatie in Brussel en in Princeton. In 2002 verscheen van zijn hand de eerste druk van De Cardiologie Vereenvoudigd, een leerboek cardiologie voor paramedici. Van dit boek zijn inmiddels 15.000 exemplaren van verkocht. Sinds de eeuwwisseling werkte hij weer voornamelijk in de patiëntenzorg.