Astma bij schoolkinderen

Informatie

De diagnose astma is een klinische diagnose. Deze diagnose kan gesteld worden bij herkenning van een karakteristiek patroon van terugkerende symptomen, waar geen andere verklaring voor is.

Astma bij kinderen komt veel voor. Het is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen: in Nederland hebben we het dan over 85.000 kinderen met astma. Zowel voor de kwaliteit van leven van het kind en de ouders/verzorgers als voor de kosten van de zorg is het belangrijk om de behandeling van astma bij kinderen te optimaliseren. Het is hierbij van belang om astma tijdig te diagnosticeren, adequaat te behandelen en regelmatig te controleren. Astma op kinderleeftijd hoeft niet te leiden tot astma op latere leeftijd. In de praktijk wordt gezien dat ruim een derde van alle kinderen jonger dan 6 jaar één of meerdere periodes met expiratoir piepen (episodisch expiratoir piepen, ‘episodisch piepen’ in de rest van de cursus) doormaakt. Dit zal vaak aansluitend aan virale bovensteluchtweginfecties zijn. Op de leeftijd van 6 jaar zal meer dan de helft van deze kinderen klachtvrij zijn. Bij tweederde van de kinderen bij wie de diagnose astma is gesteld op de leeftijd van 6 jaar of ouder, verdwijnen de symptomen en klachten vóór of rond de puberteit. Bij de helft van deze groep treden later echter opnieuw klachten op. Deze cursus richt zich op kinderen die ouder zijn dan 6 jaar.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de factoren benoemen die een rol spelen bij het ontwikkelen van astma
 • kunt u op basis van relevante symptomen en aanwijzingen kinderen met een vermoeden van astma diagnosticeren
 • kunt u het stappenplan van de medicamenteuze behandeling van astma bij (school)kinderen beschrijven
 • kunt u de niet-medicamenteuze adviezen die u kunt geven opnoemen
 • kunt u aangeven hoe te handelen bij acuut ernstige astma
 • kunt u het controle- en verwijsbeleid bij astma uiteenzetten

Docent

 • prof. dr. C.P. van Schayck

  Onno C.P. van Schayck is hoogleraar Preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hij is wetenschappelijk directeur van de Onderzoeksschool CaRe, bestaande uit vier instituten, namelijk, CAPHRI (Care and Public Health Research Institute) van Universiteit Maastricht, RIHS (Radboud Institute for Health Sciences) van het Radboud Universitair Medisch Centrum, APH (Amsterdam Public Health research institute) van het VUmc in Amsterdam en NIVEL (Nederlands Institute for Health Service Research) in Utrecht. Hij is klinisch leider van het Centre for Care Technology Research (CCTR) en projectleider van vele onderzoeksprojecten. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi als promotor. Hij heeft meer dan 450 artikelen gepubliceerd in Internationale journals en is erkend als de meeste geciteerde onderzoeker ter wereld op zijn specifieke onderzoeksgebied. Hij was lid van de Gezondheidsraad, van de Wetenschappelijke Adviesraad van ZonMW VIDI en het Longfonds en lid van de Lancet Global Commision on Pollution, Health and Development van de VN. Hij is tevens honorair hoogleraar in Edinburgh.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.