Antidepressiva onder de loep: introductie en effectiviteit

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Dit is de eerste deelcursus binnen de grotere cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’, en bestaat uit een algemene introductie en een inhoudelijke bespreking van de effectiviteit van antidepressiva. Op basis van verschillende criteria zal uitgebreid worden stilgestaan bij de praktische invulling van een medicamenteus beleid.

Allereerst wordt ingegaan op de depressieve stemmingsstoornissen in de praktijk. Vervolgens komen de diagnostiek en het algemene klinische beloop van deze aandoeningen aan bod. Hiertoe wordt ook de relevante fysiologie en de pathofysiologie uitgebreid toegelicht. Ook de algemene farmacologische principes met betrekking tot depressie en antidepressiva worden uiteengezet. De belangrijkste antidepressiva-klassen worden geïntroduceerd en verschillende basisprincipes besproken. In het tweede deel wordt uitgebreid ingegaan op de effectiviteit van verschillende antidepressiva.

Aan de hand van casuïstiek worden handvatten geboden om op basis van klinisch redeneren kritische vragen te kunnen stellen en tot een optimale behandeling voor de individuele patiënt te komen. Op verschillende plaatsen in deze cursus wordt, voor de geïnteresseerden onder u, een extra verdieping aangeboden.

Tijdens het doorlopen van de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’ zult u uitgebreid de mogelijkheid krijgen om uw inzichten met betrekking tot antidepressiva en depressieve stemmingsstoornissen te toetsen aan de klinische praktijk. Elk deelonderwerp kan ertoe bijdragen uw kennis over depressieve stemmingsstoornissen op te frissen en beter bekend te raken met de huidige inzichten en behandelingsmogelijkheden.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%

Kennis en wetenschap 40%

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de algemene klinische presentatie en de belangrijkste subcategorieën van een depressie
 • kent u het klinische beloop van een behandelde en een onbehandelde depressie, inclusief de maatschappelijke impact
 • kent u de farmacologie en de belangrijke werkingsmechanismen van antidepressiva en kunt u aan de hand hiervan effectiviteit en bijwerkingen verklaren
 • kent u de belangrijkste verschillen in effectiviteit tussen antidepressiva om daarmee een optimale behandeling in te kunnen zetten
 • kunt u het te verwachten beloop van een depressie na een ingestelde medicamenteuze therapie inschatten
 • kunt u een ‘response’ en ‘remissie’ herkennen en daar correct naar handelen
 • kunt u patiënten met betrekking tot het bovenstaande voorlichting geven over het gebruik van antidepressiva
 • kunt u voor deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn

Docent

 • Jelmer Talsma MSc

  J. (Jelmer) Talsma is arts-onderzoeker en ondernemer, met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn opleiding tot arts-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang