Leefstijlgesprek aan de balie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Wereldwijd worstelen steeds meer mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart -en vaatziekten, die voorheen nauwelijks voorkwamen. Ook overgewicht neemt wereldwijd toe, niet alleen onder volwassenen, maar ook onder jongeren. We worden metabool steeds ongezonder. Insulineresistentie speelt hierbij een centrale rol, zowel bij het ontstaan als bij het verergeren van (metabole) aandoeningen.

In de apotheek ligt het accent tot op de dag van vandaag vooral op het verstrekken van medicatie. Maar ook hier is een toenemende belangstelling voor de rol die een gezonde leefstijl kan spelen bij het voorkómen en behandelen van chronische aandoeningen. Een voorbeeld hiervan is de groeiende beweging van de ‘leefstijlapothekers’ die hun missie en visie hebben verwoord in een zogenoemd merkverhaal.

In deze cursus gaan we dieper in op de achtergronden van insulineresistentie en de relatie met (on)gezonde leefstijl en bepaalde medicatie. Ook behandelen we de mogelijkheden om in de apotheek een advies/gesprek over leefstijl (gezondheid) aan te gaan met de patiënt.

Het doel van deze cursus is om de drempel te verlagen in de apotheek een leefstijlgesprek te voeren, zodat ook het apotheekteam een bijdrage kan leveren aan een gezondere samenleving.

 

CanMEDS

Kennis en wetenschap 40%

Professionaliteit 40%

Maatschappelijk handelen 20%

Preview

Leerdoelen

Inzicht

Na deze cursus heeft u (meer) kennis van: 

 • de relatie tussen leefstijl, insulineresistentie en de ontwikkeling van metabole ziekten
 • insulineresistentie:
 • wat is het?
 • waarom is het een probleem?
 • hoe ontstaat het?
 • de manieren om insulineresistentie te beïnvloeden via leefstijl en farmacotherapie, zowel positief als negatief
 • de mogelijkheden om in de apotheek te adviseren over de invloed van leefstijl op de gezondheid
 • geschikte patiënten en momenten om leefstijl te bespreken in de apotheek. 

Tevens krijgt u door het volgen van deze cursus inzicht in uw eigen leefstijl en ideeën over hoe u uw eigen leefstijl wellicht kunt verbeteren.

 

Toepassen

Na deze cursus bent u (beter) in staat om:

 • een leefstijlgesprek aan te gaan met een patiënt in de apotheek
 • uitleg te geven over het effect van leefstijlveranderingen bij metabole aandoeningen, zoals hoge bloeddruk of diabetes type 2
 • door te verwijzen naar andere zorgverleners die een rol kunnen spelen bij de leefstijlinterventies

Docent

 • drs. Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

  Drs. J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Zij is medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’.Daarnaast is zij docent diabetes voor de Master Farmacie in Leiden en de vervolgopleiding ApIOS van de KNMP. Ook is zij werkzaam als lid van de KNMP-SIG diabetes, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Diabetes Fonds, lid van de werkgroep van de richtlijn ‘Modulair onderhoud diabetes richtlijnen’, en (mede) penvoerder van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang