Hormonale anticonceptie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Onder anticonceptie worden alle middelen en methoden verstaan die het doel hebben bevruchting van een eicel of innesteling van een bevruchte eicel te voorkomen. In deze cursus worden alleen de hormonale anticonceptiemiddelen behandeld.

Het aanbod van anticonceptiemiddelen is de laatste jaren flink uitgebreid en over de bestaande methoden is meer informatie beschikbaar gekomen. In 2020 is de herziene NHG-Standaard Anticonceptie’ uitgekomen. Deze Standaard is ook door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) als richtlijn voor hun beroepsgroepen van toepassing verklaard.

In deze cursus worden alle hormonale anticonceptiemethoden besproken (intra-uteriene hormonale anticonceptie, vaginale anticonceptiering, anticonceptiepleister, orale combinatiepreparaten en middelen met progestagenen), waarbij vooral veel aandacht is voor relatief nieuwe middelen en nieuwe inzichten bij al langer bestaande middelen. Ook het ‘vergeten‘ van anticonceptie en hormonale postcoïtale methoden worden in deze cursus behandeld. De middelen worden qua betrouwbaarheid tegen elkaar afgewogen en bijzondere patiënten worden door middel van casussen aan u gepresenteerd. Als laatste wordt ingegaan op het gebruik van anticonceptie in specifieke situaties, waaronder de overgang.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%

Kennis en wetenschap 40%

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die anticonceptie overwegen of al gebruiken
 • weet u wanneer welk middel of welke methode de voorkeur heeft in welke situatie
 • kent u de diverse hormonale vormen van orale hormonale anticonceptie
 • kent u de diverse hormonale vormen van niet-orale hormonale anticonceptie
 • kent u bijwerkingen, interacties en contra-indicaties voor gebruik
 • kunt u een advies geven bij het ‘vergeten’ van de anticonceptie en postcoïtale methoden

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang