Astmazorg in de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

De Global Initiative for Astma (GINA) definieert astma als: een heterogene aandoening veelal gekenmerkt door een chronische ontsteking van de luchtwegen (GINA 2020). In deze cursus maakt u kennis met de etiologie, de diagnostiek, de pathofysiologie en de behandeling van astma. De meest recente NHG-Standaard Astma bij volwassenen is hierbij het uitgangspunt.

In 2020 is deze standaard grondig herzien. In de herziene richtlijn wordt de driedeling (‘gecontroleerd’, ‘deels gecontroleerd’ en ‘ongecontroleerd) vervangen door de tweedeling ‘goede’ en ‘onvoldoende’ astmacontrole. In navolging van het internationale beleid (o.a. GINA) is het stappenplan van de behandeling van astma bij volwassenen flink gewijzigd. De indicatie voor monotherapie met SABA voor astmapatiënten is verkleind.

Ondanks deze richtlijn blijken in de praktijk de behandeldoelen in veel gevallen niet te worden gehaald. We staan daarom ook stil bij de inhalatietechniek, therapietrouw en zelfmanagement. Samen met Piet Ooms, apotheker in Katwijk en kaderapotheker longziekten gaat de docent in op de vraag hoe u de zorg rondom astmapatiënten in uw apotheek kan optimaliseren. Wat zijn de tips voor u als apotheker in de praktijk?


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%

Kennis en wetenschap 20%

Samenwerken 20%

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • weet u welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van astma
 • weet u hoe de diagnose astma wordt gesteld
 • begrijpt u de plaats van de astma-geneesmiddelen in (inter)nationale richtlijnen
 • weet u welke inhalatievormen mogelijk zijn
 • kunt u de huidige richtlijnen voor de behandeling van astma in de praktijk toepassen
 • kunt u patiënten advies geven over hun medicijngebruik
 • kunt u de therapietrouw bij deze groep verbeteren
 • kunt u effectief samenwerken met huisartsen, praktijkondersteuners en (wijk)verpleegkundigen
 • kunt u motiveren wat uw farmacotherapeutische keuze is bij astma

Docent

 • dr. Martijn Manson

  Martijn Manson is apotheker en werkzaam als universitair docent voor het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) aan de Universiteit Leiden. Sinds het behalen van zijn master Farmacie in 2010 aan de Universiteit Utrecht is hij actief in het astmaveld. In 2015 promoveerde hij op de farmacologie van potentiële nieuwe luchtwegverwijders aan het Karolinska Instituut (Zweden), waarna hij een postdoc uitvoerde naar de moleculaire interacties tussen glucocorticoïden en β2-agonisten. Sinds 2017 is hij betrokken bij de nieuwe master opleiding Farmacie in Leiden, hetgeen een samenwerking is van het LUMC en het LACDR. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de onderzoeksprojecten en het longonderwijs binnen de opleiding. Tevens is hij actief binnen de SIG Long van de KNMP.

 • drs. Piet Ooms

  Piet Ooms is apotheker in Katwijk gespecialiseerd in longziekten. Hij is Kaderapotheker Astma&COPD en lid van SIG Long, de Werkgroep Astma&COPD Ketenzorgprogramma. Daarnaast is hij bestuurslid van de Zorggroep Katwijk, het Ketenzorgprogramma Knooppuntketenzorg Leiden, maar ook mede-eigenaar van BrOnPharma en EV Mobilitiy.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang