Hoe kunt u de medicatieveiligheid verbeteren?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

In deze cursus leert u meer over medicatieveiligheid, een van de redenen voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Medicatieveiligheid is de afgelopen 15 jaar steeds meer in de belangstelling komen te staan. Belangrijke Nederlandse onderzoeken, zoals de HARM en IPCI-onderzoeken en het rapport HARM-WRESTLING hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor problemen samenhangend met geneesmiddelengebruik.

Apothekers hebben op diverse terreinen actie ondernomen. Zo is de medicatiebewaking verbeterd, ook door de komst van MFB’s. Veel aanbevelingen uit het Harm-Wrestlingrapport zijn tot praktische signalen verwerkt, die in de apotheek worden afgehandeld. Medicatiebeoordelingen zijn niet meer weg te denken uit de apotheek.

De kwaliteitsindicatoren maken de inzet voor medicatieveiligheid transparant. Incidenten rond medicatie worden via het VMI (Voorkomen Medicatie-Incidenten, voorheen Portaal voor Patiëntveiligheid) met mede-apothekers en andere zorgverleners gedeeld, om zo nieuwe incidenten te voorkomen.

Tegelijkertijd is het werk aan medicatieveiligheid nooit klaar. Het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid uit 2017 liet zien dat er op tal van terreinen nog winst te behalen is. Vooral in het voorkomen van vallen en fracturen. Het monitoren van labwaarden, zoals natrium en kalium is nog niet overal goed geïmplementeerd. En ook op het gebied van medicatie-overdracht zijn nog stappen te maken.

Al deze aspecten van medicatieveiligheid zullen in de cursus aan bod komen. Het rapport HARM-WRESTLING staat centraal. De START-NL en STOP-NL-criteria voor geneesmiddelen worden ook besproken. De theorie van de cursus wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Het belangrijkste doel van deze cursus is om u vanuit de Nederlandse situatie te laten zien welke acties kunnen worden ondernomen om de medicatieveiligheid te vergroten en op basis waarvan deze adviezen tot stand zijn gekomen.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%

Kennis en wetenschap 60%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de medicatieveiligheid optimaliseren
 • kent u de belangrijkste onderzoeken op het gebied van medicatieveiligheid 
 • kent u de belangrijkste aanbevelingen uit het HARM-Wrestling-rapport en het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid 
 • kent u de START-NL en STOP-NL-criteria
 • kent u de rol van de IGJ op het gebied van medicatieveiligheid
 • kent u de achtergrond van de kwaliteitsindicatoren Farmacie
 • kunt u gebruik maken van Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI)

Docent

 • drs. Anke Lambooij

  Drs. A.C. (Anke) Lambooij is apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij geeft hier onder andere trainingen op het gebied van medicatiebeoordeling. Daarnaast is zij sinds 2019 projectleider van de taakgroep Gepast gebruik van opioïden, die is ingesteld door het ministerie van VWS.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang