Polyfarmacie bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus zal wordt duidelijk dat jij als apothekersassistent een actieve rol kunt spelen in het begeleiden van ouderen bij hun medicatiegebruik.

Want dat ouderen veel medicatie gebruiken - dan hebben we het over meer dan 5 geneesmiddelen - oftewel polyfarmacie, komt heel veel voor. We worden met z’n allen steeds ouder. En hoe ouder, hoe meer chronische aandoeningen mensen krijgen en dus hoe meer geneesmiddelen er naast elkaar worden gebruikt. En dat brengt risico’s met zich mee. Daarom is het goed om alert te zijn in de apotheek en ook bij herhaalmedicatie te blijven vragen naar de inname, de effecten en de bijwerkingen van medicijnen, maar ook alert te zijn op vragen van patiënten aan de balie, zoals “Zijn de medicijnen allemaal echt nodig, denk je?”

In deze cursus komt een aantal onderwerpen aan de orde zoals:

 • Wat is polyfarmacie? Hoe vaak komt het voor?
 • Wat verandert er in het lichaam waardoor ouderen vaak anders reageren op geneesmiddelen?
 • Welke geneesmiddelen spelen een belangrijke rol bij ziekenhuisopnames bij ouderen?
 • Welke rol kun jij spelen om de risico’s van polyfarmacie te verminderen?

Preview

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus herken je patiënten met polyfarmacie aan de balie en weet je welke risico’s aan polyfarmacie zijn verbonden. Je kunt deze patiënten voorlichten en advies geven. Je signaleert mogelijke problemen en kunt de medicatiebegeleiding inhoud geven. Je bent ook in staat om patiënten bij wie een evaluatie van hun medicatie van belang is, te benaderen met de vraag of zij daar misschien behoefte aan hebben.

Docent

 • drs. Marjolijn Roper-Venema

  Marjolijn Roper-Venema voert als zelfstandig apotheker-medicatiebeoordelaar medicatiebeoordelingen uit voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen. Ze heeft haar eigen bedrijf, ReviewExpert (www.reviewexpert.nl). Marjolijn is beoordelaar van medicatiebeoordelingen (case reports) voor de opleiding tot Openbaar Apotheker Specialist, docent bij de cursussen Medicatiebeoordeling, Update Medicatiebeoordeling en Polyfarmacie van het IVM en extern docent bij Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast verzorgt ze trainingen Farmacotherapeutische anamnese ‘Gesprek medicatiebeoordeling’ voor farmaceutisch consulenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners huisarts.

 • prof. (em.) dr. Ad Sitsen

  Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.

  Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang