Overlijden en lijkschouw: wat zijn uw taken?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Na het overlijden van een patiënt dient een arts het lichaam zo spoedig mogelijk te schouwen. De schouw omvat meer dan alleen onderzoek aan het lijk; er moet vooral ook een oordeel worden gevormd over de aard van overlijden. Bent u overtuigd van een natuurlijk overlijden of bent u dat niet? Welke specifieke stappen moet u hierbij als arts doorlopen? Wat als de datum van overlijden onbekend is? Hoe verloopt de samenwerking tussen behandelend arts, gemeentelijk lijkschouwer en politie?

De verschillende postmortale verschijnselen worden toegelicht. Wat vertellen ze u over de aard of de datum van overlijden? Ook wordt ingegaan op de (administratieve) afhandeling van de schouw en/of overdracht aan de gemeentelijke lijkschouwer.

De belangrijkste wetten en richtlijnen komen aan bod en de begrippen lijkschouw, behandelend arts en de NODOK-procedure (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak bij kinderen) worden besproken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u uw rol binnen de Wet op de lijkbezorging
 • kent u de gronden om een schouw over te dragen
 • weet u wanneer u wel een verklaring van overlijden mag afgeven en wanneer niet
 • kent u de ruimte en grenzen in de communicatie met de forensisch arts en de nabestaanden
 • bent u op de hoogte van de inhoud van de Handreiking Lijkschouw van de KNMG en de Richtlijn Lijkschouw van het NHG

Docent

 • Peter Paul Bender

  Peter Paul Bender is sinds 1987 werkzaam als forensisch arts. Van 1987 tot 2002 was hij werkzaam als zodanig bij de Gemeente Politie Rotterdam en aansluitend bij het korps Rotterdam Rijnmond. Hij was actief betrokken bij de vorming van Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) in 2002 en fungeerde tot 2017 als aanspreekpunt en directeur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang