FTO - COPD

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Let op! Dit format is ontwikkeld voor een FTO tussen apothekers en huisartsen. U kunt als specialist oudergeneeskunde dit ook eventueel gebruiken voor een FTO met de apotheker.


Farmacotherapeutisch overleg

Tijdens het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) bespreken huisartsen en apothekers actuele onderwerpen om gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten en richtlijnen. Dit FTO-materiaal is bedoeld voor een bijeenkomst van ongeveer twee uur.

Werkwijze

De aangeboden informatie bestaat uit een online gedeelte en een hand-out die u kunt downloaden. De hand-out bevat achtergrondinformatie over COPD. In het online gedeelte introduceert prof. dr. van Schayck casuïstiek. Hierin zal hij vragen stellen die u gezamenlijk kunt bespreken. Vervolgens worden de antwoorden toegelicht. U kunt deze toelichting vergelijken met de uitkomsten van het overleg.

Kwaliteitseisen FTO

KNMP en NHG besloten in 2014 om de kwaliteitseisen voor het FTO voor huisartsen en openbaar apothekers gelijk te trekken. Dat betekent het volgende:

 • In de FTO-groep zit minstens één huisarts die door het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) erkend is als EKC (Erkend Kwaliteits Consulent).
 • De FTO-groep organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar op basis van een goedgekeurd jaarplan. Let op: om op FTO niveau 4 te opereren zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar nodig.
 •  

Accreditatie

De nascholingspunten van FTO's worden door (of namens) de EKC in GAIA ingevoerd. Op de site van ABC1 staat een link naar een duidelijke uitleg om deze punten in te voeren. De als kwaliteitsconsulent erkende huisarts (EKC’) handelt sinds 1 januari 2015 ook voor openbaar apothekers de accreditatieaanvraag voor FTO’s af. Openbaar apothekers kunnen vanaf deze datum zelf geen accreditatie meer aanvragen voor een FTO via PE-online

PAM

De Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM) is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van FTO-groepen en bewaakt de kwaliteit.

Redactieraad


 • prof. dr. H.C.P.M. van Weert, hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
 • drs. R. Vervoorn, huisarts
 • prof. dr. A.K Mantel-Teeuwisse, hoogleraar Farmacie UU
 • drs. F.A.C. van Opdorp, openbaar apotheker
 • drs. M. van der Plas, apotheker, manager operations BENU apotheken
 • D.J. van Vessem MSc, openbaar apotheker 

 

Preview

Leerdoelen

 • adequaat afbouwen van ICS bij COPD
 • de behandeling van COPD op basis van de ervaren ziektelast
 • oefenen casuïstiek

 

Competenties


 • 20% farmaceutisch handelen
 • 40% kennis en wetenschap
 • 40% samenwerking

Docent

 • prof. dr. Onno van Schayck

  Onno C.P. van Schayck is hoogleraar Preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hij is wetenschappelijk directeur van de Onderzoeksschool CaRe, bestaande uit vier instituten, namelijk CAPHRI (Care and Public Health Research Institute) van de Universiteit Maastricht, RIHS (Radboud Institute for Health Sciences) van het Radboud Universitair Medisch Centrum, APH (Amsterdam Public Health research institute) van het VUmc in Amsterdam en NIVEL (Nederlands Institute for Health Service Research) in Utrecht. Hij is klinisch leider van het Centre for Care Technology Research (CCTR) en projectleider van vele onderzoeksprojecten. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi als promotor. Hij heeft meer dan 450 artikelen gepubliceerd in internationale journals en is erkend als de meeste geciteerde onderzoeker ter wereld op zijn specifieke onderzoeksgebied. Hij was lid van de Gezondheidsraad, van de Wetenschappelijke Adviesraad van ZonMW VIDI en het Longfonds en lid van de Lancet Global Commision on Pollution, Health and Development van de VN. Hij is tevens honorair hoogleraar in Edinburgh.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang