Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het stellen van de diagnose dementie lijkt gemakkelijk maar levert vaak problemen op voor de huisarts. Het stellen van een diagnose is belangrijk met het oog op het instellen van verdere zorg en begeleiding. Een deel van de huisartsen verwijst daarom de patiënt voor deze diagnose naar de tweede lijn (specialist ouderengeneeskunde, neuroloog of geriater). Toch kan de huisarts in veel gevallen de diagnose zelf stellen, zodat een gang naar de tweede lijn geen vanzelfsprekendheid hoeft te zijn. Het voordeel is dat ziektediagnostiek en zorgdiagnostiek geïntegreerd dicht bij huis kunnen plaatsvinden en de huisarts de regie blijft voeren. 

In deze cursus leert u als huisarts hoe u de syndroomdiagnose dementie kunt stellen volgens de NHG-Standaard Dementie 2020. De nadruk zal worden gelegd op de praktijk. Hoe kan de huisarts, binnen de beperkte beschikbare hoeveelheid tijd op een zorgvuldige wijze de diagnose dementie stellen en wanneer kan hij/zij daarvoor beter verwijzen? Deze cursus vormt een inleiding op de cursus ‘Diagnostiek van verschillende vormen van dementie’. In de laatstgenoemde cursus ligt de nadruk op het stellen van een nosologische diagnose. Voorafgaand hieraan is het van belang om de dementie te signaleren en met behulp van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende testen meer of juist minder aannemelijk te maken.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u aangeven wat het belang is van het tijdig stellen van de diagnose dementie
 • kunt u het stappenplan volgens de NHG-Standaard Dementie toepassen in de praktijk
 • kunt u de diagnose dementie onderbouwen met uw resultaten van het onderzoek
 • kunt u vertellen wanneer en waarvoor u een patiënt moet verwijzen naar de specialist ouderengeneeskunde of geriater voor de diagnose dementie

Docent

 • drs. F. Langens

  Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • dr. E.P. Moll van Charante

  Eric Moll van Charante is als huisarts en senior onderzoeker verbonden aan de afdelingen  Huisartsgeneeskunde en Public & Occupational Health van het Amsterdam UMC. Hij is mede-auteur van de gereviseerde NHG-Standaard Dementie (2020).

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. A. Weinberg

  Amnon Weinberg is specialist ouderengeneeskunde, SCEN-arts en Wzd-functionaris, met aandachtsgebieden dementie, Korsakov en palliatieve zorg. Tot 2020 was hij werkzaam bij Rivas Zorggroep Gorinchem e.o. als consulent ouderengeneeskunde vanuit Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum in het Beatrixziekenhuis en huisartsenpraktijken. Tevens was hij lid van het palliatief team van het Beatrixziekenhuis en het regionaal palliatief team Waardenland. Momenteel is hij werkzaam in de regio Gooi en Eemland in diverse zorgvilla’s en in huisartsenpraktijken.

  Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij met publicaties en presentaties een actieve landelijke bijdrage geleverd aan de ketenzorg en netwerkzorg voor ouderen, de ontwikkeling van de Zorgstandaard Dementie (Vilans), de profilering en positionering van het vakgebied ouderengeneeskunde, KNMG-beleid palliatieve zorg en SCEN, VWS digitale zorg.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.