Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

De ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. Soms is de ziekte sterk progressief, waardoor een deel van de patiënten op relatief jonge leeftijd in een verpleeghuis wordt opgenomen. In verpleeghuizen heeft de specialist ouderengeneeskunde meestal te maken met patiënten die al gediagnosticeerd zijn. Daarnaast komt, vooral door medicatie en medicamenteuze interacties, (atypisch) parkinsonisme bij verpleeghuisbewoners vaak voor. Ook kan in het verpleeghuis de specialist ouderengeneeskunde met nieuwe of nog niet gediagnosticeerde gevallen te maken krijgen. Uit studies is gebleken dat de diagnose van de ziekte van Parkinson bij patiënten opgenomen in het verpleeghuis niet altijd correct was.

De prevalentie van de ziekte van Parkinson (ZvP) en van (atypisch) parkinsonisme of atypische parkinsonsyndromen (AP) neemt toe met de leeftijd. Hoewel de ziekte voornamelijk bekend staat als bewegingsstoornis, komen er ook niet-motorische stoornissen voor, zoals cognitieve stoornissen, depressies, angststoornissen, psychotische symptomen, slaapstoornissen, autonome stoornissen, vermoeidheid en pijn. 

In deze cursus komt aan bod hoe de diagnose ZvP en AP wordt gesteld volgens de multidisciplinaire richtlijnen en wat wenselijk is om te doen indien er twijfel is rondom de diagnose.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie, pathofysiologie en diagnostiek van de ziekte van Parkinson (ZvP) en (atypisch) parkinsonisme (AP) benoemen
 • kunt u benoemen welke niet-motorische stoornissen en welke complicaties gerelateerd zijn aan de ZvP en wat de risicofactoren zijn voor het ontstaan van parkinsonisme
 • weet u hoe de diagnose ZvP en AP gesteld wordt zoals geformuleerd in multidisciplinaire richtlijnen
 • kunt u kritisch evalueren bij een verpleeghuispatiënt met ZvP indien er twijfel is omtrent de diagnose

Docent

 • dr. Danny Hommel

  Dr. Danny Hommel (1986) studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aansluitend volgde hij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Hij promoveerde op de late-fase ziekte van Parkinson en parkinsonismen bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc te Nijmegen. Vanaf 2014 is hij werkzaam voor het Kenniscentrum Parkinsonhuys van stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, onder ander geriatrische Parkinson revalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Hij participeerde in verschillende richtlijnwerkgroepen en klankbordgroepen, zoals de richtlijn Ziekte van Parkinson van de Federatie Medisch Specialisten, de Kwaliteitstandaard Atypisch Parkinsonismen van de VSOP en de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson van IKNL.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang