Toetsgroep Medische noodzaak

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Onder een toetsgroep wordt verstaan een vaste groep apothekers die regelmatig bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk met als doel door middel van intercollegiale feedback het klinisch farmaceutisch denken en handelen te bevorderen.

U kunt op deze pagina begeleidend materiaal downloaden om een bijeenkomst te faciliteren. Dit materiaal bestaat uit een hand-out en een bijbehorende powerpointpresentatie.


Aanvrager

De coördinator van de toetsgroep dient vooraf accreditatie aan te vragen in PE-online. De coördinator dient hiervoor in PE-online een account aan te vragen als aanbieder en vervolgens de toetsgroep na het verkrijgen van autorisatie aan te melden onder de categorie nascholing met fysieke bijeenkomst(en)/accreditatie per bijeenkomst. Dit loopt dus niet via CME-Online.

 

Aanvraagtermijn

Bij accreditatieaanvragen voor de beoordeling van een toetsgroep geldt een termijn van 8 weken voor de 1e uitvoeringsdatum. Accreditatieaanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen.

 

Beoordelingscriteria / voorwaarden

Uitgangspunt is dat de toetsgroep het klinisch farmaceutisch handelen binnen het beroep van apotheker centraal stelt. Per bijeenkomst worden minimaal 2 casus ingebracht. De deelnemers stellen op gestructureerde wijze verhelderende vragen aan de inbrenger en geven om beurten hun analyse, opvattingen, vragen, voorstellen en oplossingen m.b.t. de casus. De inbrenger trekt conclusies en bespreekt leerpunten en de verdere aanpak.

 

De volgende zaken zijn van belang:

 • De toetsgroep heeft vaste leden: minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers, waarvan minimaal 4 geregistreerd staan als openbaar apotheker.
 • De toetsgroep komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld jaarplan.
 • Minimaal 3 en maximaal 6 bijeenkomsten per jaar van minimaal 2 uur per sessie.
 • De toetsgroep moet getraind zijn in het bespreken van patiëntcasuïstiek of onder begeleiding staan van een aantoonbaar bekwame gespreksleider*.
 • Per bijeenkomst wordt de aanwezigheid van deelnemers vastgelegd door middel van een handtekening op de presentielijst.
 • Desgevraagd dienen de gebruikte casuïstiek en uitkomsten van de toetsgroep ter inzage te worden overlegd aan de CvD.

 

Indeling op competenties

Vaste indeling op de competenties:

 • 80% farmaceutisch handelen
 • 20% kennis en wetenschap.

Urentoekenning 2 uur per bijeenkomst.

 

Bewijsvoering en toekenning van accreditatie

De coördinator voert per toetsgroepbijeenkomst op basis van een bewijs van deelname (presentielijst) in PE-Online de naam + BIG-nummer in van de openbaar apothekers die deel hebben genomen.

 

* De gespreksleider is opgeleid en/of ervaren in het begeleiden van toetsgroepen. De gespreksleider structureert de bijeenkomsten en vat waar nodig de inbreng van deelnemers samen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de bijeenkomst:

 • weet u wanneer er sprake is van een medische noodzaak en hoe dat beoordeeld kan worden
 • weet u wat de wettelijke verankering van medische noodzaak is
 • bent u bekend met de rol van zorgverzekeraars en het farmaceutisch reglement omtrent medische noodzaak
 • kunt u de deskundigheid van uw team bevorderen m.b.t. kennis over medische noodzaak

Docent

 • Aris Prins

  Aris Prins is openbaar apotheker in Poeldijk en onder ander lid van Haagsenieren werkgroep. Hij heeft deelgenomen aan verschillende richtlijnen rondom nierfunctiestoornis en medicatie.

  In 2010 heeft hij als projectleider ‘verminderde chronische nierschade’ in Den Haag de top 10 van alert medicatie bij verminderde nierfunctie opgesteld. Daarnaast verzorgt hij verschillende nascholingen over nierfunctie en medicatie.

  Naast nierfunctiestoornissen is antistollingsmedicatie een ander speerpunt in zijn carrière en heeft hij deelgenomen aan verschillende richtlijnen rondom antistolling, LESA, LSKA en de richtlijn begeleide introductie NOAC’s.

  Hij is tevens werkzaam als sectiebestuurslid bij de KNMP en bij de Zorggroep eerste lijn (ZEL).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang