Toetsgroep Personeelsaangelegenheden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Onder een toetsgroep wordt verstaan een vaste groep apothekers die regelmatig bijeenkomt om patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk met als doel door middel van intercollegiale feedback het klinisch farmaceutisch denken en handelen te bevorderen.

U kunt op deze pagina begeleidend materiaal downloaden om een bijeenkomst te faciliteren. Dit materiaal bestaat uit een hand-out en een bijbehorende powerpointpresentatie.

 

Aanvrager

De coördinator van de toetsgroep dient vooraf accreditatie aan te vragen in PE-online. De coördinator dient hiervoor in PE-online een account aan te vragen als aanbieder en vervolgens de toetsgroep na het verkrijgen van autorisatie aan te melden onder de categorie nascholing met fysieke bijeenkomst(en)/accreditatie per bijeenkomst.

 

Aanvraagtermijn

Bij accreditatieaanvragen voor de beoordeling van een toetsgroep geldt een termijn van 8 weken voor de 1e uitvoeringsdatum. Accreditatieaanvragen achteraf worden niet in behandeling genomen. Dit loopt dus niet via CME-Online.

 

Beoordelingscriteria / voorwaarden

Uitgangspunt is dat de toetsgroep het klinisch farmaceutisch handelen binnen het beroep van apotheker centraal stelt. Per bijeenkomst worden minimaal 2 casussen ingebracht. De deelnemers stellen op gestructureerde wijze verhelderende vragen aan de inbrenger en geven om beurten hun analyse, opvattingen, vragen, voorstellen en oplossingen m.b.t. de casussen. De inbrenger trekt conclusies en bespreekt leerpunten en de verdere aanpak.

 

De volgende zaken zijn van belang:

 • De toetsgroep heeft vaste leden: minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers, waarvan minimaal 4 geregistreerd staan als openbaar apotheker.
 • De toetsgroep komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld jaarplan.
 • Minimaal 3 en maximaal 6 bijeenkomsten per jaar van minimaal 2 uur per sessie.
 • De toetsgroep moet getraind zijn in het bespreken van patiëntcasuïstiek of onder begeleiding staan van een aantoonbaar bekwame gespreksleider*.
 • Per bijeenkomst wordt de aanwezigheid van deelnemers vastgelegd door middel van een handtekening op de presentielijst.
 • Desgevraagd dienen de gebruikte casuïstiek en uitkomsten van de toetsgroep ter inzage te worden overlegd aan de CvD.

 

Indeling op competenties

Vaste indeling op de competenties:

 • 80% farmaceutisch handelen
 • 20% kennis en wetenschap.

Urentoekenning 2 uur per bijeenkomst.

 

Bewijsvoering en toekenning van accreditatie

De coördinator voert per toetsgroepbijeenkomst op basis van een bewijs van deelname (presentielijst) in PE-Online de naam + BIG-nummer in van de openbaar apothekers die deel hebben genomen.

 

* De gespreksleider is opgeleid en/of ervaren in het begeleiden van toetsgroepen. De gespreksleider structureert de bijeenkomsten en vat waar nodig de inbreng van deelnemers samen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de bijeenkomst:

 • weet u hoe u uw team kunt betrekken en motiveren
 • weet u welke valkuilen op de loer liggen
 • kent u meerdere aanvliegroutes in de begeleiding van uw team
 • kunt u als leidinggevende een betere afweging maken in personele kwesties
 • kunt u de ervaring van collega’s benutten in de begeleiding van uw eigen team

Docent

 • Nanda Bartelse

  Nanda Bartelse is interimmer, trainer, coach en eigenaar van Samenspraak, advies- en opleidingsbureau voor apotheken en huisartsenpraktijken.

  Ruim 25 jaar is zij met plezier actief op het snijvlak van organisatie en mens. Met een HR-achtergrond als adviseur/leidinggevende verbindt zij het organisatiebelang en het individuele werkplezier van medewerkers. Jarenlang heeft zij als consultant leidinggevenden getraind en programma’s ontwikkeld. Altijd op zoek naar hoe je mensen op het scherp van de snede kunt prikkelen tot ontwikkeling en verbetering.

  Thema’s: koers & richting, leiderschap, HR, teamontwikkeling, werkplezier & inzetbaarheid, en klantgerichtheid. Stijl: recht door zee, persoonlijk betrokken en pragmatisch.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang