Medicatie bij patiënten met een maatje meer

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Wereldwijd neemt het aantal mensen met obesitas toe. Ook in Nederland is dat het geval. In de apotheek zal je daarom steeds vaker te maken krijgen met zwaarlijvige patiënten. Ook kiezen steeds meer patiënten met ernstig overgewicht, ook wel morbide obesitas genoemd, voor een operatie om gewicht te verliezen. Dergelijke ingrepen worden bariatrische operaties genoemd. Hierbij wordt de maag verkleind, zoals bij de gastric sleeve-operatie, of wordt behalve een maagverkleining ook nog het darmstelsel gewijzigd, wat gebeurt bij de zogeheten gastric bypass-operatie.

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 12.000 bariatrische operaties uitgevoerd. De meest uitgevoerde operatie is de zogenoemde Roux- en Y-gastric bypass (verder in deze cursus aangeduid als gastric bypass). Op de tweede plaats komt de gastric sleeve-operatie. Ook de maagband, waarbij de maag als het ware wordt ingesnoerd, is een optie. De maagband wordt nauwelijks nog toegepast.

Bij ernstig overgewicht en ook na een bariatrische operatie kunnen allerlei fysieke processen veranderd zijn. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in bloedvolume, veranderde maaglediging, anders werkende leverenzymen en een nierfunctie die afgenomen kan zijn. Al deze omstandigheden zorgen ervoor dat bij deze patiënten het gedrag van geneesmiddelen in het lichaam sterk kan afwijken vergeleken bij personen met een normaal gewicht die geen bariatrische operatie hebben ondergaan.

Dat betekent dat bij obesitas en na een bariatrische operatie aanpassing van de geneesmiddeldosering nodig kan zijn. Het apotheekteam staat voor de uitdaging om deze patiënten een goed en gefundeerd geneesmiddeladvies te geven.

In deze cursus maak je kennis met alle aspecten van obesitas en bariatrische chirurgie die voor jouw werk als apothekersassistent belangrijk zijn. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de obesitas-epidemie. Vervolgens wordt geschetst welke fysieke veranderingen kunnen optreden bij mensen met obesitas en na een bariatrische operatie en hoe deze de werking van geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. Verder wordt uitgelegd welke medicatie je vaak tegenkomt bij deze patiënten. Tenslotte krijg je een aantal praktische tips die je kunt gebruiken als je een bariatrische patiënt treft aan de balie.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • ken je de belangrijkste soorten bariatrische operaties die in Nederland worden uitgevoerd
 • begrijp je hoe de farmacokinetiek veranderd kan zijn bij mensen met (morbide) obesitas die al dan niet een bariatrische operatie hebben ondergaan
 • weet je welke medicatie vaak wordt gegeven na een bariatrische operatie
 • heb je tips gekregen die je kunt gebruiken als je medicatie-advies moet geven aan een patiënt die obesitas heeft of aan een obese patiënt die een bariatrische operatie heeft ondergaan

Docent

 • drs. Marc de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang