Deprescribing: toepassen kennisdocumenten geneesmiddelgroepen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

In deze vervolgcursus over Deprescribing ligt de nadruk op de inhoud van de tien kennisdocumenten, behorend bij de module ‘Verantwoord minderen en stoppen met medicatie’. Deze module valt onder de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie. U wordt vertrouwd gemaakt met de vaste opbouw van de kennisdocumenten en krijgt per patiëntencategorie een overzicht van de relevante aanbevelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën: (vitale) ouderen (vanaf 70 jaar), kwetsbare ouderen en ouderen met een gering geschatte levensverwachting (< 1 jaar). Aan de hand van casuïstiek zal deze kennis overgebracht en toegepast worden.

In samenwerking met het SIR instituut wordt tevens een vervolgscholing aangeboden (online of fysiek, afhankelijk van de mogelijkheden), waar u samen met collega-apothekers de opgedane kennis kunt toepassen op diverse casussen en waarbij u (een begin van) een plan van aanpak maakt voor uw lokale samenwerking.


CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%

Kennis en wetenschap 40%

Professionaliteit 20%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • de opbouw van de kennisdocumenten van de 10 geneesmiddelgroepen herkennen
 • onderscheid aanbrengen in de weging van aanbevelingen voor het minderen en stoppen van medicatie bij de drie verschillende patiëntencategorieën
 • aanbevelingen uit kennisdocumenten toepassen bij verschillende momenten voor minderen en stoppen van medicatie in de praktijk
 • benoemen welke geneesmiddelgroepen afgebouwd dan wel in één keer gestaakt kunnen worden
 • per geneesmiddelgroep benoemen hoe de begeleiding en monitoring van minderen en stoppen plaatsvindt

Docent

 • dr. Henk-Frans Kwint

  Dr. H.F. Kwint is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Daarnaast is hij lid van de werkgroep MDR-polyfarmacie en de module ‘Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’. Hij is auteur en eindredacteur van de kennisdocumenten, behorend bij deze module. 

 • dr. Sanne Bakker-Verdoorn

  Dr. M.A. (Sanne) Bakker-Verdoorn, openbaar apotheker, lid van de werkgroep module ‘Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’ en medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’. Zij is werkzaam bij Apotheek Vleuten te Vleuten en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden.

 • drs. Anne-Margreeth Krijger-Dijkema

  Drs. J.M. ( Anne-Margreeth) Krijger-Dijkema is openbaar apotheker en werkzaam bij Academische apotheek Stevenshof en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. Zij is medeauteur van diverse kennisdocumenten, behorend bij de module “Verantwoord minderen en stoppen van medicatie’.Daarnaast is zij docent diabetes voor de Master Farmacie in Leiden en de vervolgopleiding ApIOS van de KNMP. Ook is zij werkzaam als lid van de KNMP-SIG diabetes, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Diabetes Fonds, lid van de werkgroep van de richtlijn ‘Modulair onderhoud diabetes richtlijnen’, en (mede) penvoerder van de KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang