Depressie bij kinderen en jeugdigen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Depressie is een belangrijk gezondheidsprobleem bij kinderen en met name jongeren. Bij kinderen is depressie relatief zeldzaam met prevalentiecijfers van 0,4% tot 2,5%. Vanaf de puberteit gaan de prevalentiecijfers richting die van volwassenen en wordt de prevalentie gedurende de hele puberteitsfase op 15-20% geschat.

In de puberteit zijn stemmingswisselingen, net als in andere levensfasen, niet ongewoon en bij sommige pubers zelfs zeer uitgesproken. Een depressie kenmerkt zich door een langduriger gedaalde stemming en duidelijk lijden en disfunctioneren. Een jongere is ‘ziek van somberheid’. Bij jongeren staat een prikkelbare stemming vaker op de voorgrond, kan depressie zich met lichamelijke klachten presenteren en wordt meer sociaal terugtrekken gezien. Dit kan, net als korte reactieve stemmingsverbeteringen, het herkennen van een depressie bemoeilijken.

Na het vaststellen van een depressieve stoornis is een psychologische behandelvorm (cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke psychotherapie) de behandeling van eerste keuze, naast aandacht voor dagritme en activatie. Bij een (matig) ernstige depressie kan het toevoegen van medicatie overwogen worden, verwijzing naar een kinder- en jeugdpsychiater is daarvoor noodzakelijk.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u een depressie herkennen bij kinderen/jeugdigen en kunt de verschillen met depressie bij volwassenen aangeven
 • kunt u uitleggen wat u als huisarts kunt doen wanneer u een kind of jongere met depressie ziet, en wanneer en naar wie u moet doorverwijzen
 • kunt u uitleggen hoe u suïcidaliteit signaleert en daarop reageert
 • bent u bekend met evidence based psychologische behandelmogelijkheden voor jongeren
 • kunt u de plek van medicatie in de behandeling van depressie bij jongeren benoemen

Docent

 • drs. Mori van den Bergh

  Mori van den Bergh is kinder- en jeugdpsychiater. Na een brede opleiding in het UMC Utrecht. Zij werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij KOOS Utrecht, een netwerkorganisatie die aanvullende brede aanvullende zorg biedt vanuit de Utrechtse wijken.  Zij vindt het belangrijk psychiatrische problemen altijd in een brede context en de ontwikkeling te plaatsen. Haar speciale interesse heeft de consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie en de vertaalslag van wetenschap naar de spreekkamer en het grote publiek. Ze volgde een cursus wetenschapsjournalistiek om hierin de journalistieke kant van deze vertaalslag beter te leren kennen. Mori werkt regelmatig mee aan nascholingen voor verschillende professionals.

 • Jet Roobol

  Jet Roobol heeft samen met Mori van den Bergh deze cursus samengesteld. Ze heeft zich veel beziggehouden met stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek op de polikliniek van Karakter UC Nijmegen en later bij Altrecht, afdeling stemming, angst en trauma. In Nijmegen was ze betrokken bij de huisartsopleiding. Affiniteit met de eerste lijn heeft ze overgehouden aan de opleiding tot huisarts die ze in een grijs verleden heeft afgerond.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang