Medicatieveiligheid bij leverfunctiestoornissen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Leverfunctiestoornissen komen vaak voor. De medicatieveiligheid hierbij kan lastig zijn. Met nierfunctie weten apothekers heel goed inschattingen te maken en op basis van de beschikbare gegevens aanpassingen te doen in de medicatie. Bij leverfunctiestoornissen ligt dat anders. Er is wel al veel kennis, maar er zijn te weinig praktische en concrete handvatten. Een werkgroep heeft inmiddels voor een groot aantal geneesmiddelen adviezen opgesteld.

Deze cursus behandelt de achtergrondinformatie over de lever, de leverfunctiestoornissen, de (relevante) laboratoriumwaarden en wat u hiermee praktisch kunt doen in de apotheek. Met deze kennis kunt u de artsen en patiënten adviseren in de keuze en dosering van de medicatie.

 

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%

Kennis en wetenschap 40%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u uw medicatiebewaking verbeteren en adviezen geven aan patiënt en/of huisarts
 • kunt u gebruik maken van de (relevante) labwaarden 
 • is de kennis van de anatomie en de belangrijkste functies van de lever opgefrist
 • kent u de belangrijkste leverfunctiestoornissen
 • kunt u onderscheid maken tussen leverfunctiestoornissen die wel en niet relevant zijn in de praktijk
 • kunt u uw patiënten in de apotheek screenen op leverfunctiestoornissen op basis van medicatiegebruik

Docent

 • Mira Assal MSc

  Mira Assal is specialist openbaar apotheker. Zij is medevennoot van Apothekersgroep Leiden VOF en beherend apotheker van de Haven Apotheek.
  Ook is ze betrokken bij het schrijven van zorgprogramma’s HVZ en DM2 voor Knooppunt Ketenzorg. Ze is lid van de kerngroep van de SIG (Special Interest Group) HVZ van de KNMP, is penningmeester van Stichting GEZond Leiden, en bestuurslid van Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang