Alert op bijwerkingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Toegang tot meerdere pakketten
 • Op ieder device

Onbedoelde schade door geneesmiddelen voorkomen, dat kan! Door alert te zijn op bijwerkingen en daar (preventief) op in te spelen levert u een belangrijke bijdrage aan betere zorg. Werking en bijwerking zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden bij farmacologisch actieve middelen. Er worden in deze cursus 3 categorieën onderscheiden. Sommige bijwerkingen zijn heel bekend en daardoor gemakkelijk te herkennen (categorie 1). Andere bijwerkingen kunt u terugvinden in de gangbare naslagwerken zoals de KNMP Kennisbank of het Farmacotherapeutisch Kompas; deze bijwerkingen zijn echter lang niet altijd direct herkenbaar (categorie 2). Tot slot bestaat er nog een derde categorie: de bijwerkingen waarvan het nog niet helemaal zeker is of het daadwerkelijk om bijwerkingen gaat, hoe deze ontstaan en hoe vaak deze voorkomen.

In deze cursus worden de bijwerkingen uit elke categorie besproken en worden handvatten geboden om deze snel te kunnen identificeren én melden.


CanMEDS

Kennis en wetenschap 40%

Maatschappelijk handelen 40%

Samenwerking 20%

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u wat de principes achter de bijwerkingen en overgevoeligheidsreacties zijn
 • herkent u bekende en minder bekende bijwerkingen 
 • kunt u het oorzakelijk verband van vermoede bijwerkingen onderbouwen
 • kunt u bijwerkingen van vaccins evalueren
 • kunt u klachten na wisseling van merk afwegen als mogelijke bijwerking
 • weet u hoe bijwerkingen te bespreken met patiënten, uw collega’s en huisartsen
 • levert u een bijdrage aan de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen

Docent

 • drs. Rike van Eekeren MSc

  Drs. Rike van Eekeren is apotheker en wetenschappelijk beoordelaar bij Bijwerkingencentrum Lareb. Daarnaast coördineert en geeft zij onderwijs over bijwerkingen en farmacovigilantie aan studenten farmacie en geneeskunde en aan huisartsen in opleiding.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apotheker.
 • Ruim 65 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang