Therapietrouw bij inhalatiemedicatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Mensen met astma en COPD gebruiken inhalatiemedicatie, de zogenaamde puffer. Na een jaar gebruikt zeventig procent van de mensen deze medicatie op de verkeerde manier qua inhalatietechniek. Dit heeft te maken met de handeling zelf, een vaardigheid die lastig te leren is, maar ook met de samenwerking tussen de verschillende disciplines die bij de zorg voor mensen met astma en COPD betrokken zijn. De Longalliantie Nederland heeft een Zorgpad inhalatiemedicatie ontwikkeld waarin heel duidelijk de route wordt beschreven die de patiënt aflegt; van eerste consult en diagnose tot het kiezen van inhalatiemedicatie en de inhalatie-instructie. De rol van en de samenwerking tussen iedere discipline is hierin essentieel.

Want welke rol heb jij als apotheker of apothekersassistent? En hoe kun je met een (onbewust) ongemotiveerde patiënt het beste het gesprek aangaan over therapietrouw en instructie? Met behulp van een rollenspel staat de cursus stil bij de opbouw van een efficiënt gegeven inhalatie-instructie (gesprekstechniek: IRW-methode). Ook ontvang je tips over waarop je tijdens of voorafgaand aan het gesprek moet letten.

Kortom, in deze online training wordt je op een praktische en visueel aantrekkelijke manier bijgepraat over de COPD en astma patiëntenreis, gesprekstechnieken bij inhalatie-instructie, maar vooral ook over de samenwerking en rolverdeling tussen de verschillende zorgverleners. 

Let op!: Dit is een zeer uitgebreide cursus over therapietrouw bij inhalatiemedicatie. In deze cursus staat het Zorgpad Inhalatiemedicatie centraal. Dit is de route die de patiënt samen met de zorgverlener aflegt om te komen tot een goed gebruik van zijn/haar inhalatiemedicatie. Deze cursus bevat ruim een uur aan videofragmenten.

Preview

Leerdoelen

Na het afronden van deze cursus: 


 • ken je achtergronden van het Zorgpad Inhalatiemedicatie en regionale formularia
 • kun je (regionaal) vaststellen welke instructiemomenten noodzakelijk zijn bij COPD- en astmapatiënten
 • begrijp je het belang van heldere samenwerkingsafspraken tussen regionale zorgverleners en heb je kennis van ieders verantwoordelijkheid hierin

 

Daarnaast kun je:


 • samenwerken door kennis te nemen van regionale formularia
 • samenwerken met andere zorgverleners binnen de verschillende patiëntenroutes rond inhalatiemedicatie
 • gerichte samenwerkingsafspraken maken bij afwijkingen van de standaardsituaties
 • effectief het gesprek aangaan met de patiënt en zijn of haar naaste op het gebied van inhalatie-instructie (motivering en uitvoering)

Docent

 • drs. Marjo Toemen

  Marjo Toemen is openbaar apotheker te Eindhoven. Haar apotheek is betrokken bij een van de pilotregio's van het Zorgpad Inhalatiemedicatie.

 • Walter van Litsenburg

  Walter van Litsenburg is IMIS-trainer en verpleegkundig specialist longen. Hij is werkzaam in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.

 • Lidewij Sekhuis

  Lidewij Sekhuis is werkzaam bij de Long Alliantie Nederland als senior projectleider van het Zorgpad Inhalatiemedicatie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang