Aandacht voor de patiënt met dementie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Dementie is de verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste symptomen zijn geheugenverlies en veranderend gedrag. Letterlijk betekent dementie ontgeesting, geestelijke aftakeling. Dementie is eigenlijk geen ziekte, maar een combinatie van ziekteverschijnselen die samen het dementiesyndroom vormen.

Dementie is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting wordt jaarlijks in Nederland bij 20.000 mensen de diagnose dementie gesteld. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: de kans dat men dement wordt, is vanaf het 85e levensjaar ongeveer een op vier en loopt daarna nog verder op. Uiteindelijk krijgt een op de vijf mensen een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, al dan niet in combinatie, de meest voorkomende vormen zijn.


De kans dat jij als apothekersassistent te maken krijgt met patiënten met dementie of hun mantelzorgers is dus zeer aannemelijk. Weet jij dan altijd goed hoe je met deze patiënten om moet gaan of hoe je het beste met ze kunt communiceren? En hoe je de familie of mantelzorgers kan adviseren?

In deze cursus bespreken we de achtergronden van een aantal vormen van dementie. We beginnen met de functie van het geheugen. Vervolgens gaan we in op de (mogelijke) oorzaken, de verschillende klachten en symptomen en de ernst van de dementie. We zullen kort ingaan op de diagnostiek. Uiteraard zullen we uitgebreider stilstaan bij de (beperkte) medicamenteuze mogelijkheden. Hierbij attenderen we je ook op een aantal aandachtspunten voor de omgang en communicatie met patiënten met dementie en tips voor het juiste gebruik van de medicatie.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de verschillende vormen en klachten van dementie en ken je grofweg het beloop van dementie. Tevens kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten en naasten/verzorgenden van patiënten met vragen over dementie en de eventueel bijbehorende medicatie.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang