Pijnprikkels en pijnstillers

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Wist je dat in Nederland circa twintig procent van de bevolking matige tot ernstige chronische pijnklachten heeft? Ongeveer vijf procent van deze patiënten heeft neuropathische pijnklachten, oftewel zenuwpijn.

Pijn is een van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met kanker. Tot 70% van de patiënten zal op een bepaald moment in hun ziekte pijn ervaren. Pijn kan al aanwezig zijn voordat de diagnose kanker wordt gesteld; maar de pijn kan ook aanhouden of ontstaan tijdens de behandeling. Pijn is uitputtend, niet alleen in lichamelijke zin, maar juist ook op het psychologische en sociale vlak: pijn beïnvloedt het dagelijkse doen en laten van de patiënt, maar ook van zijn of haar mantelzorger.
Het onderwerp opioïden is een belangrijk onderwerp in de apotheek. Opioïden zijn onze krachtigste pijnstillers en worden vaak ingezet bij ernstige aandoeningen. Voor de patiënten is het gebruik van opioïden soms nog beladen, en daarnaast kunnen er misverstanden over opioïden bestaan, zoals de angst voor verslaving. Bij nauwkeurig gebruik is het echter nog steeds de 'Gouden Standaard' als het gaat om pijnbestrijding.

In deze cursus komen de verschillende aspecten van het gebruik van diverse pijnstillende medicatie aan bod. Een belangrijk deel gaat over het gebruik van opioïden. De verschillende vormen, het gebruik in specifieke situaties en veel praktische zaken omtrent het gebruik van opioïden komen aan de orde. Als apothekersassistent kun je namelijk een belangrijke rol spelen bij de voorlichting over opioïden.
We starten met de vraag wat pijn eigenlijk is en hoe een pijnprikkel ontstaat. Ook worden in het kort de achtergronden van diverse soorten pijn besproken. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je een korte samenvatting.

Let op!
Het niveau van deze cursus ligt hoger dan de gemiddelde cursus en kan als moeilijk worden ervaren.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de verschillende soorten pijn en de verschillende soorten pijnstillende geneesmiddelen voor de behandeling van pijn. Ook kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten en naasten/verzorgenden van patiënten met vragen over pijn, pijnmedicatie in het algemeen en het gebruik van opioïden in het bijzonder.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang