Aandacht voor ADHD

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

ADHD is een diagnose die meestal in verband wordt gebracht met drukke, impulsieve kinderen. Dat ADHD bij volwassenen voorkomt, was tot een aantal jaren geleden grotendeels onbekend. Vroeger werd aangenomen dat kinderen er overheen groeien in de puberteit. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat dit niet juist is: 30-60% van de kinderen met ADHD houdt klachten als volwassene.

Daarnaast zien we een verschuiving bij de behandeling van ADHD naar minder medicatie. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden, zijn:

 • Is medicatie wel nodig?
 • Wat zijn de langetermijngevolgen van medicijnen?
 • Zijn er alternatieve methoden?


ADHD komt vaak voor: bij ongeveer 5% van kinderen op de basisschoolleeftijd en iets minder vaak bij jongvolwassenen. ADHD is een psychiatrische stoornis met (ernstige) gedrags- en concentratieproblemen, die een grote belasting vormen voor onder andere het gezin en de school. Deze problemen belemmeren de ontwikkeling van het kind. De stoornis gaat vaak samen met andere (psychische) stoornissen, zoals:

 • opstandig en agressief gedrag
 • motorische onhandigheid
 • autisme
 • overmatig gebruik van alcohol en drugs op hogere leeftijd
 • depressie
 • stoornissen met betrekking tot de persoonlijkheid, angst, leren en taal en met tics


Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD (attention deficit disorder).

In deze cursus gaan we in op de diverse aspecten van ADHD. De kenmerken van ADHD en ADD, het voorkomen, de mogelijke oorzaken en risicofactoren, maar ook de gevolgen van leven met ADHD worden besproken. Hoe wordt ADHD vastgesteld? En uiteraard schenken we uitgebreid aandacht aan de medicatie bij ADHD: de werking, de bijwerkingen en interacties van deze geneesmiddelen. Over ADHD in het algemeen, en over de medicatie in het bijzonder, bestaan allerlei verhalen. Deze zijn soms waar, bevatten soms een kern van waarheid en zijn soms ook complete onzin. Een belangrijke reden voor jou als assistente om goed op de hoogte te zijn en ouders en kinderen goed te kunnen voorlichten over ADHD en medicatie, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de mogelijke oorzaken en klachten bij volwassenen en kinderen met ADHD. Ook ben je bekend met de adviezen en medicatie bij ADHD. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten en ouders van kinderen die te maken hebben met ADHD.

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

 • drs. Marc de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang