Diabetes mellitus type 2: de zorg vanuit de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Diabetes, suikerziekte, is de meest voorkomende chronische ziekte: al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben het. Daarnaast zijn er naar schatting meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met prediabetes, een voorfase van diabetes type 2. Als diabetes niet wordt behandeld, heeft dit (ernstige) lichamelijke gevolgen. Men zegt wel eens: ‘Diabetes steelt je gezondheid’. Je kunt bijvoorbeeld problemen krijgen met ogen, nieren en voeten, maar ook hart- en vaatziekten. Uiteindelijk kun je aan de gevolgen van diabetes overlijden.

Het is heel belangrijk dat aan deze grote groep patiënten met diabetes type 2 goede, gestructureerde zorg kan worden geleverd. De apotheek heeft hierbij een aantal belangrijke taken. Denk hierbij aan voorlichting bij de eerste uitgifte en vervolguitgifte van medicatie bij diabetes type 2.

Maar ook het niet-medicamenteuze beleid is erg belangrijk. Denk hierbij aan leefstijladvisering. Het behouden van een goede gezondheid is de basis van de behandeling. Hierbij kun jij als apothekersassistent een belangrijke rol spelen.

 

In deze cursus gaan we in op de diverse aspecten van diabetes type 2. Je leert hoe vaak diabetes type 2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen klachten zijn, wat de oorzaken zijn en hoe de diagnose wordt gesteld. We besteden aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van diabetes type 2 en aan de (langetermijn)complicaties van deze ziekte. Vervolgens komt de behandeling met orale antidiabetica uitgebreid aan bod. Uiteraard belichten we door de cursus heen ook jouw rol bij de begeleiding van diabetespatiënten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de achtergronden van het ontstaan van diabetes mellitus type 2. Ook ben je bekend met de niet-medicamenteuze behandeling en orale medicatie bij diabetes mellitus type 2. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met diabetes mellitus type 2 of een verhoogd risico daarop.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang