Nycturie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

’s Nachts één of meermalen uit bed opstaan om te plassen kan grote gevolgen hebben. Een onderbroken slaap door aandrang geeft, vooral in de eerste vier uur van de nacht, een slechte slaapkwaliteit met als gevolgen vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, fracturen en verhoogd mortaliteitsrisico. De risico’s voor een slechte slaap gelden ook voor mantelzorgers die de patiënt ’s nachts moeten helpen met de toiletgang. Vaak heeft nycturie een relatie met multimorbiditeit. Aandoeningen als hartfalen, diabetes mellitus, morbus Parkinson, dementie, OSAS hebben invloed op het nachtelijk urineren. Voor een patiënt met desoriëntatie kan bovendien het vinden van het toilet in de nacht een groot probleem zijn. De patiënt kan uitglijden over eigen urine en kan urineren op plekken die daarvoor niet bedoeld zijn. Nycturie kent vaak meerdere oorzaken: te grote intake van vocht, polyurie en te kleine blaascapaciteit. Een patiënt met klachten van nycturie moet lichamelijk onderzocht worden (onder andere op verschijnselen van hartfalen, grote prostaat). Een mictiedagboek kan hierbij veel informatie op leveren.

De behandeling van nycturie bestaat uit leefstijladviezen, behandeling van onderliggend lijden, saneren van medicatie eventueel instellen van medicatie en in instellingen zorgplanaanpassingen gericht op een veilige toiletgang in de nacht.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • bent u in staat om de oorzaken van nycturie te noemen en door middel van onderzoek te bepalen welke oorzaken bij de individuele patiënt een rol spelen
 • kunt u een behandeling kiezen die gebaseerd is op de oorzaken die een rol spelen bij nycturie
 • heeft u inzicht in de mogelijkheden die er in de nacht zijn voor begeleiding van de toiletgang bij gedesoriënteerde patiënten
 • kunt u de het begrip nycturie definiëren en kunt u de invloed van nachtelijk plassen op een gezonde slaap beschrijven
 • kunt u opnoemen welke medicatie de nachtelijke toiletgang kan beïnvloeden
 • kunt u het probleem van nycturie in relatie brengen met de multimorbiditeit van de individuele patiënt

Docent

 • dr. Paul van Houten

  Dr. Paul van Houten is specialist ouderengeneeskunde. Hij is meer dan veertig jaar werkzaam in de ouderenzorg en is gepromoveerd op toiletgangproblematiek bij zorgbehoevende ouderen. Hij heeft voor Verenso werkgroepen voorgezeten over leidraden voor de rol van de specialist ouderengeneeskunde met betrekking tot infectiepreventie, antibioticaresistentie en uitbraakmanagement. Daarnaast heeft hij het addendum geschreven bij de richtlijn ‘Influenzapreventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’. Verder is Paul van Houten lid geweest van de expertgroep ‘Behandeladvies COVID-19’ en heeft hij deelgenomen aan de werkgroep voor de richtlijn ‘Influenza’ van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.

  Momenteel is hij lid van het regionaal coördinatieteam (RCT) van zorgnetwerk Noord-Holland Flevoland. Daarnaast werkt hij mee aan de LCI-richtlijn ‘Scabiës’ en is hij betrokken bij het programma ‘Leren van Data’. Ook is hij voorzitter van de adviesgroep SNIV en is hij lid van de werkgroep Antibiotic Stewartship.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang