Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 oktober 2020 af.

Medicatiebegeleiding bij chronische nierschade

Informatie: 

Laboratoriumwaarden zijn voor de openbaar apotheker steeds belangijker geworden, zowel voor de medicatiebewaking als voor de medicatiebegeleiding van de patiënt. Aan de hand van deze waarden kunt u bij de medicatiebewaking de farmacotherapie individualiseren. Daardoor wordt de medicatieveiligheid verbeterd, waardoor het aantal geneesmiddelgerelateerde incidenten kan worden verminderd. Een van de belangrijkste laboratoriumwaarden waarover u als apotheker kunt beschikken heeft betrekking op de nierfunctie. 

In deze cursus bespreekt dr. H.C.J. (Harm) Geers de interpretatie van deze nierfunctiewaarden, de berekening van de eGFR, de classificatie van chronische nierschade, en de effecten van geneesmiddelen(combinaties) op de nierfunctie. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de rol die u als apotheker kunt spelen bij het begeleiden van patiënten met een nierfunctiestoornis, en het voorkomen van verdere achteruitgang van de nierfunctie.

De cursus bestaat uit verschillende presentaties, afgewisseld met casuïstiek om op basis van klinisch redeneren de juiste farmacotherapeutische beslissingen te kunnen nemen.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Communicatie 20%
Kennis en wetenschap 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

31 oktober 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u patiënten met nierschade optimaal begeleiden bij hun medicatiegebruik
  • kent u de nieuwe indeling van CNS en kunt u op basis daarvan de ernst van de nierschade bepalen
  • weet u welke invloed de autoregulatie van de nier heeft op de farmacokinetiek van geneesmiddelen
  • kunt u de eGFR op de juiste manier interpreteren
  • weet u wanneer er sprake is van chronische nierschade en wanneer van acute nierschade
  • weet u welke geneesmiddelen van invloed zijn op de nierfunctie
  • bent u op de hoogte van geneesmiddelen die gevaarlijk zijn bij een verminderde nierfunctie
Docent: 

dr. H.C.J. Geers

Harm Geers is sinds 1995 openbaar apotheker in Bennekom. Hij promoveerde in 2012 op het meten en voorspellen van therapietrouw uit apotheekgegevens en uit opvattingen van patiënten. In zijn werk als apotheker vindt hij het extreem belangrijk dat de apotheker frequent contact heeft met de patiënt en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt in het optimaliseren van de farmacotherapie op basis van het verhaal van de patiënt. Zijn interessegebieden zijn: farmacotherapie bij de ziekte van Parkinson, farmacotherapie bij verminderde nierfunctie, deprescribing en elektrolytafwijkingen door geneesmiddelen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00