Cursusinformatie

Opiumwet: de toepassing in de apotheek

Informatie: 

De basis voor de huidige Opiumwet dateert van 1928. In de aanhef van de wet is deze datum nog steeds opgenomen. Officieel is het ook “de wet van 1928”. Sinds 1928 is er echter heel wat aan de wet veranderd. Op 17 maart 2003 is de laatste grote wijziging in werking getreden, maar ook daarna is de wet regelmatig op onderdelen aangepast.

De Opiumwet richt zich niet specifiek alleen op de apotheker of op geneesmiddelen. De Opiumwet is een zogenoemde verbodswet en valt onder het strafrecht. Voor het ter hand stellen van geneesmiddelen die onder de bepalingen van de Opiumwet vallen, worden er in deze wet uitzonderingen gemaakt op de in de wet gestelde verboden. Het Opiumwetbesluit richt zich op de bijzondere positie van de Opiumwetmiddelen als geneesmiddel en de positie van de apotheker.

Het doel van de opiumwet is:

  • Het tegengaan van ongeoorloofde vervaardiging, sluikhandel en misbruik van in de wet genoemde bewustzijnsbeïnvloedende middelen.
  • Het aan banden leggen van het vervaardigen, verspreiden en gebruiken van de in de wet genoemde middelen.


De Opiumwet is geen farmaceutische regelgeving, maar valt onder het strafrecht.

De Opiumwet is een zogenaamde verbodswet die ook van toepassing is in de apotheek. Het handelen met de in de Opiumwetlijsten opgenomen stoffen is verboden. Voor het afleveren van geneesmiddelen die onder de bepalingen van de Opiumwet vallen worden er in de wet uitzonderingen gemaakt op de in de wet gestelde verboden.

LET OP: u vindt een praktische samenvatting aan het einde van deze cursus onder het kopje 'Afsluiting'. Deze samenvatting kunt u downloaden en vervangt de cursusdocumentatie.

CanMEDS

Maatschappelijk handelen 20%
Organisatie 60%
Professionaliteit 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

 

30 juni 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen op het gebied van de opiumwetgeving die van toepassing is in de apotheek
  • bent u zich bewust van de verplichtingen in de opiumwet
  • kunt u de inhoud van de wettelijke bepalingen vertalen naar praktijksituaties
Docent: 

mr. J.A. Rendering
Mr. J.A. (Jurriane) Rendering is zelfstandig juridisch adviseur. Ze is tevens betrokken bij het wetskennisonderwijs van diverse opleidingen in de farmacie. De wet- en regelgeving in de apotheek, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Opiumwet en het gezondheidsrecht zijn haar expertise. Jurriane Rendering is auteur van een aantal boeken over dit expertisegebied.  

A.H.M. Fluitman

Maayke Fluitman is Apotheker Geneesmiddel en Maatschappij. Naast eigenaar van care2create en de SelfCareFactorY is zij tevens als bestuurder werkzaam, onder andere bij de KNMP.

Uitgangspunt bij al haar werkzaamheden is de verwachting en welzijn van het individu, dit altijd in relatie tot het geneesmiddel. Vanuit haar opgebouwde expertise ligt de focus van haar werkzaamheden vooral op de terreinen van selfcare en regulatory affairs.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00