Prostaatcarcinoom: beloop en behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen: 10% van de mannen krijgt deze ziekte voor hun tachtigste levensjaar. Vanaf het vijftigste levensjaar neemt de incidentie toe. 
In 2020 is bij ongeveer 12.800 mannen een prostaatcarcinoom vastgesteld. Dat komt overeen met 22% van alle nieuw ontdekte kankers bij mannen. Naar verwachting zal het absoluut aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker bij mannen in de periode 2018-2040 met 32% stijgen. De toenemende vergrijzing, groei van bevolkingsaantallen en vroege opsporing dragen hieraan bij.

Vrijwel alle mannen krijgen, mits ze oud genoeg worden, uiteindelijk te maken met prostaatkanker. De meeste mannen bij wie via een biopsie prostaatkanker is aangetoond, hebben hier geen last van. Klachten die kunnen samenhangen met prostaatkanker worden vaak niet, of pas is een vergevorderd stadium (als gevolg van metastasering naar botten of lymfeklieren), opgemerkt. Uit post mortem secties is gebleken dat van alle mannen tussen 50 en 60 jaar, 10 tot 30% prostaatkanker heeft. Bij mannen tussen 70 en 80 jaar is dit zelfs 50 tot 70%.

In deze cursus wordt de epidemiologie, de diverse stadia en de bijbehorende behandeling van het prostaatcarcinoom besproken. Eerst komt de fysiologie van de prostaat aan bod.

CANMEDS

Kennis en wetenschap 80%
Farmaceutisch handelen 20%

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • kent u de fysiologie van de prostaat
 • kent u de epidemiologie en risicofactoren van het prostaatcarcinoom
 • kunt u de dilemma’s benoemen met betrekking tot vroegdiagnostiek van het prostaatcarcinoom
 • kent u de verschillende stadia van het prostaatcarcinoom en de bijbehorende behandelingen

Docent

 • C.F. Ebbelaar MSc

  C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

  Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op het gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAOFarmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. L. de Graaf

  Linda de Graaf is in 1999 afgestudeerd aan de faculteit Farmacie in Utrecht. Ze heeft gewerkt bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Daarna werd zij vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Nu combineert ze het werken in de openbare apotheek met het schrijven van vakinhoudelijke artikelen en nascholingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten