Cursusinformatie

Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren

Informatie: 

‘Suïcidaliteit: signaleren en interveniëren’ helpt huisartsen meer greep te krijgen op het interventieproces bij patiënten die zich suïcidaal uiten of bij wie een vermoeden van suïcidaliteit ontstaat. Onderzoek wijst uit dat nagenoeg alle mensen die zich suïcideren of een poging daartoe doen, kort daarvoor hulpverleningscontacten hebben gehad. Deze mensen hebben zich daarin niet altijd expliciet uitgesproken, maar ook blijkt dat artsen en andere hulpverleners niet altijd doordringen tot de ernst van de situatie. Ook professionals kunnen te terughoudend zijn. Onderzoek toont echter onmiskenbaar een preventieve werking aan van een directe, open communicatie over de gemoedstoestand van mensen met zelfdodingsoverwegingen.

Het thema is enigszins taboe; de patiënt heeft tegemoetkoming nodig om zijn aarzeling of schaamte te overwinnen. De huisarts krijgt in deze cursus handvatten om suïcidaliteit te signaleren, bespreekbaar te maken én te omgeven met zorg die risico’s vermindert. Na de gedeelde constatering dat er sprake is van suïcidaliteit, is de centrale vraag wat te toen om het acute gevaar af te wenden. Met recht kan gesproken worden van een flitsdiagnose bij een precair issue.

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Preview video: 

1 oktober 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u signalen van suïcidaliteit herkennen en beschrijven
  • kunt u de ernst en de acuutheid van suïcidaliteit inschatten
  • kunt u handelingen formuleren die suïcidaliteit temperen
  • kunt u de veiligheid verhogende interventies noemen
  • kunt u bepalen wanneer samenwerking binnen en buiten de huisartsenpraktijk dient plaats te vinden
  • kunt u valkuilen en mythen omtrent suïcidepreventie noemen
Docent: 

P. van Hoek

Paul van Hoek is opleider-trainer sociale psychiatrie met als speciaal aandachtspunt suïcidepreventie. Hij werkte tien jaar als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de crisisdienst van de RIAGG Nijmegen en was daarnaast methodiekdocent aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Sinds 1999 is hij mede-eigenaar van Leijten & van Hoek. Dit bedrijf richt zich op advies en dienstverlening aan woningcorporaties in situaties waar psychiatrische problemen het wonen ontregelt. Sinds 2015 werkt hij parttime als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk in Arnhem. Vanuit onderwijs en advieswerk groeide de behoefte om weer in de praktijk aan de slag te gaan. Voor psychiatrische problemen is zijn uitgangspunt: ‘Hoe normaler je doet tegen mensen met psychiatrische problemen, hoe normaler ze blijken te zijn.’ Voor suïcidepreventie promoot hij een zero suicide mindset. Paul van Hoek is met Frans Brinkman coauteur van ‘Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!’ en ‘Wat is gek?’

F. Brinkman

Frans Brinkman volgde onder andere de opleidingen sociaal-psychichiatrisch verpleegkundige, VO Maatschappelijk en dienstverlening en de VO Opleiding, supervisie en deskundigheidsbevordering. Hij heeft ruim ervaring in uitvoerend werk in de maatschappelijke opvang en de ggz, waaronder bij een crisisdienst. Gaandeweg heeft hij zich meer toegelegd op docentschappen (hbo’s), werkontwikkeling (NIZW, thans Movisie) en freelance werken als cursusleider. Parallel werkte hij mee aan diverse publicaties, zoals ‘Crishulpverlening’ en publiceerde zelf onder andere ‘Individuele gespreksvoering’. Samen met Paul van Hoek schreef hij ‘Wat is gek? en ‘Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?!’

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00