Ontwikkelingsstoornissen - Deel 1: Inleiding

Informatie

‘Dokter, heeft mijn man autisme of ADHD?’ is een voorbeeld van een ingewikkelde vraag zoals ze steeds vaker in de huisartspraktijk gesteld worden nu ontwikkelingsstoornissen meer bekendheid hebben gekregen. Om een eerste antwoord te kunnen geven op dat soort vragen is het belangrijk te weten wat we onder ontwikkelingsstoornissen verstaan. In deze cursus wordt het kwetsbaarheidsmodel als alternatief voor het laesiemodel gepresenteerd om aannemelijk te maken dat de invloed van de omgeving (school, gezin, baan, huis, buren, gezondheid, lawaai etc.) op het individu, in combinatie met de aanleg, resulteert in het ontwikkelen van meer of minder autisme of ADHD-symptomen. Die symptomen komen en gaan al naar gelang de context waarin iemand zich bevindt. Welke omgevingsfactoren zijn risicovol en hoe kunt u deze signaleren? Welke generieke gevolgen heeft een ontwikkelingsstoornis voor de behandeling en welke rol kunt u als huisarts daarin spelen? 

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u waar de classificatie van ASS en ADHD te vinden is in DSM IV en 5
 • kunt u het verschil tussen het laesie en het kwetsbaarheidsmodel uitleggen
 • kunt u op patiëntniveau uitleggen wat een ontwikkelingsstoornis is en kunt u daarbij voorbeelden geven van omgevingsinvloeden
 • kunt u beschrijven uit welke componenten de behandeling kan bestaan

Docent

 • mr. dr. B.B. Sizoo

  Bram Sizoo (1961) was van 1982 tot 1989 marineofficier bij de onderzeedienst. In 1992 behaalde hij zijn doctoraalexamen Nederlands recht. Na het behalen van zijn artsexamen in 1996, volgde hij de opleiding tot tropenarts. In 1999 werd hij medisch directeur van Mulanje Mission Hospital in Malawi. Van 2003 tot 2008 was hij in opleiding tot psychiater in Zwolle. In maart 2010 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Developmental Disorders and Substance Use Disorder, a phenotypical, endophenotypical and genetic exploration’. Vanaf 2008 werkt hij als psychiater bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence. Een kernfunctie van dit centrum is het verrichten van second opinions bij complexe diagnostiek of behandelingen van volwassenen met autisme of ADHD. Bram Sizoo was van 2005 tot 2017 bestuurslid van de Stichting CASS18+, een landelijk platform voor behandelaren van volwassenen met autismespectrumstoornissen. Naast klinisch werk is hij betrokken bij en geeft leiding aan diverse wetenschappelijk onderzoeksprojecten.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.