Dilemma’s bij euthanasie en dementie

Informatie

‘Ik ben arts geworden om mensen beter te kunnen maken. En dan komt meneer Jansen mijn praktijk binnen. Hij heeft de diagnose dementie gekregen en hij wil ook nog euthanasie. En hoe nu verder?’
Je loopt in verschillende stadia van zijn ziekte met hem en zijn familie mee. Het is een lastig vraagstuk, zowel maatschappelijk als professioneel maar zeker ook persoonlijk. Je kunt hier mee worstelen en slapeloze nachten van krijgen. Maar als arts heb je hier ook verantwoordelijkheid in en heb je je er persoonlijk en professioneel toe te verhouden. Hoe voer je het gesprek met meneer Jansen en zijn familie maar ook met je collega’s over zijn euthanasiewens? Welke morele dilemma’s en ambivalenties ervaar je en wat is dan het goede om te doen?

Deze cursus bestaat uit een module en een eindtoets.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • kunt u omschrijven welke morele dilemma’s rond euthanasie in de verschillende stadia van dementie een rol spelen
 • kunt u het onderscheid beschrijven tussen het juridische en het morele kader
 • kunt u benoemen welke vragen er bij de verschillende betrokkenen in het geding zijn
 • heeft u inzicht in het activeren van de betrokkenheid van andere professionals ter bevordering van het maken van een weloverwogen keuze en handeling
 • bent u bekend met de mogelijkheden van moreel beraad als specifieke vorm van morele reflectie en gespreksvoering voor het maken van gezamenlijk gedragen besluiten
 • heeft u inzicht in het werken aan normatieve professionalisering door te reflecteren op:
  • de waarden en normen van de maatschappij
  • de waarden en normen van de beroepsgroep
  • conflicterende waarden en normen in jezelf

Docent

 • drs. T. Scheeres-Feitsma

  Trijntje Scheeres-Feitsma is stafmedewerker bij Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Ze is expert op het gebied van ethiek en zingeving in de zorg. Ze verzorgt scholingen en trainingen ethiek en moreel beraad, en ondersteunt zorgorganisaties en de commissie ethiek in het opzetten en implementeren van ethiekbeleid. Zij is theoloog, docent en supervisor en heeft jarenlange ervaring als geestelijk verzorger en cliënt-vertrouwenspersoon. Zij doet onderzoek naar het thema euthanasie bij mensen met dementie waarbij ze zich richt op de beeldvorming van dementie en de invloed daarvan op de vraag naar euthanasie. Ze schreef de boeken: ‘Met ouderen in gesprek over levensvragen’ en ‘Bezielde jaren’ om zingeving onder de aandacht te brengen in de ouderenzorg. Daarnaast is ze geregistreerd supervisor en coach.

 • T. de Kruyf

  Tilly de Kruyf is geestelijk verzorger en trainer op het gebied van zingeving en ethiek. Haar opleiding heeft zij gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Als geestelijk verzorger heeft zij veel kennis en ervaring in de ouderenzorg, zowel intra- als extramuraal en de palliatieve zorg. Naast haar werkzaamheden als GV-er geeft zij scholingen en lezingen rond thema’s die raken aan zingeving en levensvragen. Voorbeelden zijn ‘Levenskunst en stervenskunst’ (m.n. rond het diamantmodel van Leget), ‘Waardig ouder worden’ en ‘Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden’. Bij de laatste komt ook het thema voltooid leven en verlangen naar het levenseinde aan bod. Dit doet zij o.a. vanuit het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen/trainingswinkel en de V&VN-Academie. Daarnaast is zij als trainer verbonden aan de Academie van Reliëf en geeft daar o.a. scholingen rond ethiek en moreel beraad. In begin 2020 verzorgt zij in het kader van het RINO de leergang ‘Voltooid leven’. Haar missie is bijdrage aan zinvol en betekenisvol ouder worden.