Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

37592220_xxl.jpg

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. Soms is de ziekte sterk progressief, waardoor een deel van de patiënten op relatief jonge leeftijd in een verpleeghuis wordt opgenomen. In verpleeghuizen heeft de specialist ouderengeneeskunde meestal te maken met patiënten die al zijn gediagnosticeerd. Daarnaast komt, vooral door medicatie en medicamenteuze interacties, (atypisch) parkinsonisme bij verpleeghuisbewoners vaak voor.

 

Patiënten die niet langer thuis kunnen functioneren, worden bij acute problemen veelal opgenomen in een ziekenhuis of in een zorginstelling voor langdurige zorg en verblijf.

Bij opname in een zorginstelling voor langdurig verblijf is het aan de specialist ouderengeneeskunde en zijn of haar team om behandeldoelen en –strategieën vast te stellen en uit te voeren. De behandeling vraagt een multidisciplinaire aanpak.

In deze cursus komt aan bod hoe de ZvP en atypisch parkinsonisme (AP) bij verpleeghuisbewoners te behandelen zijn, hoe de daarbij behorende complicaties te herkennen zijn en welke behandeling in te stellen is om de kwaliteit van leven van deze patiënten zo goed mogelijk te borgen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u verschillende behandeldoelen en -strategieën van de ziekte van Parkinson (ZvP) en (atypisch) parkinsonisme (AP) bij ouderen en verpleeghuisbewoners toelichten
 • heeft u een overzicht van de belangrijkste behandelvormen, met informatie over behandelfrequentie en risico’s
 • kunt u toelichten welke aanpak bij de behandeling van verpleeghuispatiënten met de ZvP en parkinsonisme bruikbaar is
 • kunt u een patiënt met de ZvP en AP informeren over de voor hem of haar optimale behandeling

Docent

 • dr. M. van den Heuvel-Olaroiu
  Marinela Olaroiu (1955) studeerde geneeskunde aan de universiteit van Craiova in Roemenië. Aansluitend volgde zij de opleiding tot huisarts, en voegde daar in 1996 de specialisatie acupunctuur aan toe. In 2000 promoveerde zij tot doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Boekarest; haar dissertatie schreef zij over het onderwerp ‘De cellulaire effecten van gepulste elektromagnetische golven (Diapulse)’. Vanaf 2001 volgde zij in Nederland de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tussen 1980 en 2000 werkte zij als huisarts in diverse praktijken; daarnaast heeft zij enige jaren huisartsen opgeleid, en van 1998 tot 2000 was zij voorzitter van de Roemeense Vereniging van Huisartsen. Tussen 2001 en 2010 werkte mevrouw Olaroiu achtereenvolgens als verpleeghuisarts (in opleiding) bij de Schutterhof in Brunssum, de Mondriaan Zorggroep in Heerlen en de Extramuraal Geestelijke Gezondheidszorg in Maastricht. Naast haar dagelijkse werk is zij enige jaren secretaris geweest van het Roemeens-Nederlands ontwikkelproject palliatieve zorg in Roemenië, en sinds 2008 is zij hoofdredacteur van PALIATA (Roemeens-Engels tijdschrift over palliatieve zorg). Sinds 2010 werkt dr. Olaroiu als vrijgevestigd arts.
 • dr. D. Hommel

  Dr. Danny Hommel (1986) studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aansluitend volgde hij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tijdens de opleiding startte hij met een promotieonderzoek naar de late-fase ziekte van Parkinson en parkinsonismen bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc te Nijmegen. Vanaf 2014 is hij werkzaam voor het Kenniscentrum Parkinsonhuys, van stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, onder ander geriatrische parkinsonrevalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Hij participeerde in de klankbordgroep van de richtlijn Ziekte van Parkinson van de Federatie Medisch Specialisten en in de klankbordgroep van de Kwaliteitstandaard Atypisch Parkinsonismen van de VSOP.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor ouderengeneeskundigen.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten