Post-/long-COVID-19: vermoeidheid en cognitieve problematiek, een multidisciplinaire aanpak

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus krijgt u een update (mei 2023) van de inzichten bij de behandeling van patiënten met cognitieve – en vermoeidheidklachten na een COVID-19-infectie. De doelstelling van deze cursus is meer inzicht te krijgen in de multidisciplinaire aanpak bij de behandeling van patiënten met post-COVID-19-klachten door de ergotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en de algemene fysiotherapeut, en het geeft u richting wanneer welke discipline op het juiste moment ingezet kan worden. Er wordt beschreven welke interventies ingezet kunnen worden bij vermoeidheidsklachten, cognitieve problemen, prikkelgevoeligheid en slaapproblemen. Het signaleren van angst, depressieve klachten en slaapproblemen wordt ook besproken. De algemene fysiotherapie heeft als basis het KNGF-standpunt 3.0 fysiotherapie bij COVID-19. Er wordt ingegaan op de multidisciplinaire aanpak die aan het einde van het standpunt beschreven wordt. In deze cursus ligt de nadruk erop om dit eerder in de “patiënt-journey” toe te passen en zo doelmatige zorg te kunnen bieden. Er wordt gesproken over een casemanager/regiefunctie van één van de behandelende zorgprofessionals. Samen met de patiënt zorgt deze persoon voor een te kiezen route. Het coachen van de patiënt om zelfmanagement op een optimale wijze toe te passen is het uitgangpunt waarbij de patiënt centraal hoort te staan.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • Heeft u meer kennis over de bijdrage van de psychosomatisch fysiotherapeut bij patiënten met post-COVID-19-klachten
 • Heeft u meer kennis over de bijdrage van de ergotherapeut bij patiënten met post-COVID-19-klachten
 • Heeft u meer kennis over de bijdrage van de algemeen fysiotherapeut bij patiënten met post-COVID-19-klachten
 • Heeft u beter inzicht in wanneer een multidisciplinaire aanpak geïndiceerd is op het juiste moment
 • Heeft u meer kennis over de multidisciplinaire behandeling van patiënten met cognitieve - en vermoeidheidklachten na een COVID-19-infectie.

Docent

 • Thirza Douglas

  Thirza Douglas is psychosomatisch fysiotherapeut en praktijkeigenaar van een eerstelijnspraktijk in Alphen aan den Rijn. Ze is de trotse voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP), waarin het haar doel is om de psychosomatische behandelingen in Nederland beter inzichtelijk te maken. Voor de NFP heeft ze meegeschreven aan de KNGF-richtlijnen rond COVID-19. 

  Daarnaast is ze bestuurslid van Alphen op één Lijn, een organisatie waarin multidisciplinaire eerstelijns samenwerkingspartners ondersteund worden. Daarin is het voor haar belangrijk dat de patiënt passende zorg krijgt van op dat moment de juiste therapeut; samenwerking staat hierbij centraal.

 • Ron van Heerde

  Ron van Heerde is fysio- en manueel therapeut en Extended Scope Specialist in de eerste lijn. Hij is onderzoeker en betrokken bij het Zorgpad ontwikkeling COVID-19 in samenwerking met C-support. Hij doet onderzoek naar de effectiviteit van VR bij mensen met post-COVID-klachten bij het Radboudumc en is nauw betrokken bij de PARACOV-studie naar de paramedische herstelzorg.

 • Sabine van Erp

  Sabine van Erp is ergotherapeut en praktijkeigenaar van een eerstelijnspraktijk in Wijchen en de Noordelijke Maasvallei. Daarnaast is zij docent bij de master Neurorevalidatie en Innovatie op de HAN. Voor EN heeft ze meegeschreven aan een handreiking over de
  ergotherapeutische behandeling bij COVID-19. Momenteel is zij als inhoudsexpert/ projectlid betrokken bij de ontwikkeling van de ergotherapierichtlijn Hersenletsel.
  Binnen de praktijk is samenwerken een van de kernwaarden. Samenwerken met de cliënt, met collega’s en met andere zorgprofessionals. Dit om de efficiënte, doelmatige zorg te kunnen leveren met de cliënt centraal.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang