Cursusinformatie

Juridische wegen voor de ontevreden patiënt

Informatie: 

Krijgt u wel eens te maken met een klacht van een patiënt? Weet u welke (juridische) mogelijkheden een patiënt heeft om zijn onvrede te uiten? Het is voor u als tandarts belangrijk om hiervan goed op de hoogte te zijn.

Wanneer de patiënt een klacht heeft kan een goed gesprek met zijn tandarts helpen maar als dat niet het gewenste resultaat heeft kan de patiënt klagen bij een onafhankelijke klachtencommissie, hij kan naar het Regionaal Tuchtcollege stappen, een schadevergoedingseis indienen, een melding doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en in bijzondere gevallen aangifte doen van een ernstig feit dat kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging van de tandarts.

Waarover kan een patiënt klagen? In principe over alles, maar niet alle klachten kunnen worden afgehandeld langs de hiervoor genoemde wegen. Wat zijn de grenzen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en de tuchtrechter? Wanneer is er een mogelijkheid om schadevergoeding te eisen en wanneer kan de strafrechter in beeld komen?
Al deze aspecten komen in deze cursus aan bod.

Preview video: 

15 januari 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de wettelijke basis van het klachtrecht van patiënten;
  • heeft u inzicht in de verschillende klachtmogelijkheden van een ontevreden patiënt;
  • bent u in staat adequaat te reageren op een klacht van een patiënt;
  • kunt u de afweging maken tussen zelf de klacht afhandelen of een deskundige daarvoor inschakelen.
Docent: 

mr. R.H.M. de Leeuw

Roel de Leeuw is jurist, met specialisatie in het gezondheidsrecht (patiëntenrechten). Hij is op dit moment werkzaam in het klachtenmanagement in de zorg als klachtenfunctionaris, als ambtelijk secretaris van klachtencommissies en als lid en voorzitter van klachtencommissies. In het recente verleden is hij juridisch medewerker geweest bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) waarbij hij de organisatie en de leden van juridisch advies voorzag op het gebied van levenseindebeslissingen en contacten onderhield met verschillende organisaties die met levenseindebeslissingen te maken hebben. 

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00