Cursusinformatie

Geneesmiddelen in de tandheelkunde

Informatie: 

Veel patiënten in onze steeds ouder wordende bevolking gebruiken chronisch geneesmiddelen. Een aantal van die middelen kan bij de mondzorg problemen veroorzaken indien de tandarts zich er niet van bewust is dat zijn/haar patiënt deze geneesmiddelen gebruikt. Het betreft geneesmiddelen die worden gebruikt voor de primaire of secundaire preventie van onder meer hart- en vaatziekten en osteoporose.

De tandarts schrijft zelf in beperkte mate geneesmiddelen voor maar ook bij deze (groepen van) geneesmiddelen doen zich ontwikkelingen voor waarvan de tandarts op de hoogte moet blijven.

 

22 april 2021
Leerdoelen: 

Na het doorlopen van deze cursus:

  • begrijpt u de algemene farmacologie,
  • kent u de farmacologie en praktische toepassing van geneesmiddelen die in de tandheelkundige praktijk worden gebruikt,
  • kent u de problemen die deze geneesmiddelen kunnen veroorzaken en kunt u daarbij adequaat handelen,
  • weet u welke geneesmiddelen die patiënten reeds gebruiken, complicaties kunnen veroorzaken bij de toepassing van lokale anesthetica,
  • weet u welke geneesmiddelen die patiënten reeds gebruiken, problemen kunnen veroorzaken,
  • weet u hoe u moet handelen bij de toepassing van geneesmiddelen bij bijzondere groepen patiënten zoals zwangeren en kinderen.
Auteur: 

prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00