Cursusinformatie

Gerodontologie

Informatie: 

Het aantal (gedeeltelijk) betande oudere mensen zal naar verwachting toenemen. Ook in de gemiddelde algemene praktijk zal deze trend zichtbaar zijn. Kwetsbaarheid vormt een risico voor de mondgezondheid van ouderen. Mondaandoeningen kunnen de kwaliteit van het leven negatief beïnvloeden.
Het belang van het opstellen van een mondzorgplan waarin rekening wordt gehouden met zowel de algemene gezondheid, de mondgezondheid als de psychosociale omstandigheden van een kwetsbare oudere zal in deze cursus worden benadrukt. Daarnaast zal worden toegelicht welke mogelijkheden er zijn om de mondgezondheid te verbeteren.

 

17 februari 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • hebt u inzicht in de ontwikkeling van het aantal dentaten en edentaten in Nederland
  • kunt u frequent voorkomende risicofactoren signaleren 
  • kent u de implicatie van frequent voorkomende mondaandoeningen voor de kwaliteit van het leven
  • hebt u inzicht in de verschillende mogelijkheden voor het verbeteren van de mondzorg
Auteur: 

prof. (em.) dr. C. de Baat
Cees de Baat studeerde in 1976 af in de tandheelkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vanaf 1985 was hij werkzaam als universitair docent aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar hield hij zich bezig met theoretisch en klinisch onderwijs, klinisch onderzoek en patiënten behandeling op het gebied van de gerodontologie, de prothetische tandheelkunde en de orale implantologie. In 1990 is hij aan deze universiteit gepromoveerd en in 1999 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar in de gerodontologie. Vanaf 1 december 2013 is hij gepensioneerd. Hij is (co)auteur van meer dan 300 publicaties in gerefereerde tijdschriften, boeken en vakbladen en van een aantal boeken.  

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00