Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 29 november 2019 af.

Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid

Informatie: 

Deze cursus behandelt het huidige antibioticabeleid. Zij valt uiteen in twee delen. In het eerste deel komt de problematiek rond het gebruik van antibiotica in het algemeen aan de orde. We geven o.a. aandacht aan allergie, resistentie, superinfecties, teratogeniciteit, bijwerkingen, interacties en kosten en baten van antibioticagebruik. In het tweede deel gaan we specifiek in op het gebruik van antibiotica in de mondzorg. Aan de orde komen de antibioticaprofylaxe, het antibioticascherm en de antibiotische therapie. De cursus gaat uitgebreid in op de indicaties voor antibioticagebruik, de gevaren die eraan gekoppeld zijn, en de te gebruiken middelen.

De cursus wordt gepresenteerd in de vorm van een weblecture met een PowerPoint-presentatie, en is samengesteld en gepresenteerd door prof. dr. L. Abraham-Inpijn.

29 november 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft de cursist inzicht in de problematiek rond het gebruik van antibiotica: allergie, resistentie, superinfecties, nieuwe verwekkers, gebrek aan nieuwe middelen, teratogeniciteit, bijwerkingen en interacties, de effecten van globalisatie, veterinair gebruik van antibiotica en de effecten op het milieu, en de kosten en baten van antibioticagebruik;
  • heeft de cursist inzicht in het gebruik van antibiotica in de mondzorg: antibioticaprofylaxe, antibioticascherm en antibiotische therapie;
  • heeft de cursist inzicht in het huidige antibioticabeleid;
  • weet de cursist welke middelen worden toegepast en wat hun voor- en nadelen zijn;
  • weet de cursist welke afwegingen moeten worden gemaakt rond het gebruik van antibiotica.
Auteur: 

prof. dr. L. Abraham-Inpijn
Prof. dr. Luzi Abraham-Inpijn is sinds 1969 internist, aanvankelijk in het Wilhelmina Gasthuis. Ze is nog steeds lid van de divisie Interne ziekten (DIVA) in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 1975 promoveerde zij op het proefschrift Primair levercarcinoom en foetoproteïnen (een experimentele studie bij de rat). Van 1985 tot 2004 was zij Hoogleraar Algemene ziekteleer en inwendige geneeskunde bij de faculteit Geneeskunde, mede ten behoeve van de tandheelkunde. Sinds 2004 is zij met emeritaat.Zij heeft een aantal boeken en een groot aantal artikelen op haar naam staan.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00