Cursusinformatie

Gnathologie - Diagnostiek

Informatie: 

In de algemene praktijk wordt de tandarts met regelmaat geconfronteerd met patiënten met klachten die niet duidelijk dentogeen zijn. Deze klachten kunnen heel volhardend zijn wanneer de differentiële diagnose problemen oplevert en geen duidelijke oorzaak van de problematiek kan worden gevonden. Wij, als tandartsen en ‘echte doeners’, hebben de neiging om toch therapeutisch op te treden omdat het deels wordt afgedwongen door de patiënt en deels omdat het ‘de tandarts eigen’ is.

In deze cursus wordt een gedeelte van de onbegrepen klachten besproken en gerelateerd aan afwijkingen die voortkomen uit temporomandibulaire dysfunctie (TMD). De opzet is meer inzicht te geven in de diagnostiek bij TMD en het beeld van TMD in de algemene praktijk. In de cursus wordt gebruik gemaakt van veel foto- en filmmateriaal.

De keuze voor de algemene praktijk is gemaakt omdat de tandarts algemeen practicus regelmatig patiënten heeft met deze verschijnselen en de differentiaal diagnostiek tekort schiet waardoor een therapie kan worden ingezet die niet tot een gewenst of gehoopt resultaat leidt. 

 

6 juni 2020
Leerdoelen: 
  • herkennen van klachten die veroorzaakt worden door temporomandibulaire dysfunctie (TMD)
  • meer inzicht geven in het beeld van TMD in de algemene praktijk
  • toepassen van de juiste differentiële diagnostiek bij TMD
Auteur: 

dr. P. van der Kuij
Dr. Piet van der Kuij studeerde in 1974 af als tandarts en trad in dienst van de Vrije Universiteit als medewerker van de vakgroep Prothetische Tandheelkunde. Hij promoveerde in 1981 op een onderwerp over botgroeistimulatie. Voor het proefschrift kreeg hij de ‘Hamer Duyvensz' prijs van de Stichting Wetenschappelijk Tandheelkundige Arbeid.In 1976 startte hij een eigen praktijk in Amsterdam en ontwikkelde daarbij een voorliefde voor de restauratieve tandheelkunde in combinatie met de al of niet gestoorde functie van het kauwstelsel.In 1984 ronde hij de opleiding Maxillofaciale Prothetiek bij de vakgroep Prothetische Tandheelkunde van de Vrije Universiteit af. In 1996 is hij door de NVG benoemd tot Tandarts-Gnatholoog. In 2000 is hij door de NVGPT benoemd tot Tandarts-MFP. In 2003 is hij benoemd tot certified prosthodontist door de American Academy of Fixed Prosthodontics.Hij is actief in verschillende wetenschappelijke verenigingen om de tandheelkunde te ondersteunen en zijn visie op het vakgebied uit te dragen. Voor zijn inspanningen bij de NVGPT en de NVVRT heeft hij van beide wetenschappelijke verenigingen het erelidmaatschap toegekend gekregenVanaf 1976 tot 2009 was hij werkzaam in de huispraktijk in Amsterdam. In 1976 is hij tevens begonnen met de Bijzondere Tandheelkunde en werkzaam geweest in verscheidene Centra voor Bijzondere Tandheelkunde. Vanaf 2011 is hij werkzaam bij de Bijzondere Tandheelkunde in het Rijnland Ziekenhuis.

drs. H. Sulkers
Hendrik Robert Sulkers, afgestuurd in 1974 aan de UvA, vervolgens van 1975 tot 1980 werkzaam aan de VU, afdeling gnathologie, vanaf 1980 tot 2003 grotendeels vrijwel fulltime werkzaam bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam afdeling CMD (kaakgewrichtsklachten, uitgebreide restauratieve en niet-oncologische MFP-behandelingen). Neemt sinds meer dan 20 jaar aan het kaakgewrichtsspreekuur van de afdeling MKA van het VUMC.Vanaf 2003 fulltime werkzaam aan het centrum voor bijzondere tandheelkunde van het HagaZiekenhuis. Daarnaast nog verbonden aan het kaakgewrichtsspreekuur van het VUMC en dat van het HagaZiekenhuis en docent bij Myopain dryneedling systems voor het onderwijs in dry-needling van hoofd, hals en hoge nek. Deze activiteiten zijn vanaf 1976 gecombineerd met werkzaamheden in de algemene praktijk.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00