Duurzame occlusieopbouw

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Ook zo benieuwd of occlusale verhoudingen daadwerkelijk een beslissende invloed hebben op het bereiken of handhaven van een duurzame gebitssituatie? Laat je verrassen door de interessante en opmerkelijke antwoorden in deze cursus Duurzame occlusieopbouw.

Samenvatting
Ook al hebben onze cliënten vaak nergens last van, dit betekent niet dat er geen risico’s bestaan op symptomen die de duurzaamheid van de dentitie verkorten. Het is zinvol om een gestructureerde risicoanalyse door te voeren en op het juiste moment preventieve stappen in te leiden om onnodige symptomen te voorkomen. Hierbij wordt binnen de reconstructieve tandheelkunde gestreefd naar een wederzijdse occlusale bescherming door front- hoektandgeleiding en een goede interdigitatie in de zijdelingse delen.

De terechte vraag wordt regelmatig gesteld of deze occlusale verhoudingen wel daadwerkelijk nodig zijn om een duurzame situatie te handhaven of te bereiken. Tijdens deze cursus zal uitgebreid stil worden gestaan bij de factoren die bepalen wanneer het wel zinvol is om aan deze voorwaarden te voldoen en wanneer ervan kan worden afgeweken. Daarnaast worden een gestructureerde planning en behandelingsstappen voorgesteld, die helpen om risico’s te minimaliseren en een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus weet u:

 • welke stappen u kunt ondernemen om de etiologie van verschillende intraorale symptomen te achterhalen;
 • hoe een gestructureerde aanpak helpt in het opstellen van een behandelplan;
 • welke consequenties kunnen ontstaan indien geen wederzijdse occlusale bescherming aanwezig is;
 • hoe het aanvankelijk ongunstige krachtenspel in de mond duurzaam te verbeteren is.

Docent

 • dr. S. Smeekens

  Sjoerd Smeekens studeerde in 1997 af aan de Universiteit van Nijmegen. Van 1999 tot 2002 werkte hij als Assistent Professor aan de afdeling voor Reconstructieve Tandheelkunde in Bazel (CH). Vanaf 2002 tot 2005 was hij als Associate Professor aan deze Universiteit in Bazel werkzaam. In 2006 behaalde hij de Zwitserse specialisatie in de Reconstructieve Tandheelkunde (parodontologie, implantologie, restauratieve en prothetische tandheelkunde) en in 2008 de Duitse specialisatie in de prothetische tandheelkunde en materiaalkunde. Sinds het afronden van zijn promotieonderzoek in de parodontologie heeft hij een praktijk voor Reconstructieve Tandheelkunde en geeft nascholing binnen deze integrale tandheelkundige specialisatierichting. In 2010 is hij door de European Prosthodontic Association (EPA) officieel erkend als specialist in Prosthodontics.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten