Antibiotica in de mondzorg

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Binnen de mondzorg worden antibiotica gebruikt voor indicaties zoals endocarditisprofylaxe. Maar welke patiënten zijn gebaat bij endocarditisprofylaxe? En wanneer geef je een behandeling met antibiotica? En bij welke indicaties binnen de mondzorg kunnen antibiotica nog meer dienstig zijn? Deze cursus gaat op dergelijke vragen in.  

Ook is er aandacht voor de diverse groepen antibiotica die er zijn. Het accent ligt daarbij op de antibiotica die vaak worden gebruikt in de mondzorg. Verder krijgt u informatie over welke antibiotica kunnen dienen als alternatief als u niet uitkomt met de eerste keustherapie, bijvoorbeeld als een patiënt allergisch is.

Dan is er nog de zorg over de toenemende mate van resistentie bij bacteriën tegen antibiotica. Hoe kunnen bacteriën resistentie ontwikkelen? Hoe kunt u het gebruik van antibiotica zodanig vormgeven dat resistentie zo veel mogelijk beperkt blijft? 

Tot slot wordt nog ingegaan op interacties tussen antibiotica en de overige medicatie die patiënten gebruiken. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet u wanneer we een middel ‘antibacterieel’ of ‘desinfecterend’ noemen
 • Weet u het verschil in betekenis van de termen ‘overgevoeligheid’ en ‘allergie’
 • Weet u globaal welke typen antibiotica er binnen de mondzorg worden gebruikt en hoe bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen
 • Weet u hoe u kunt bijdragen aan terughoudend gebruik van antibiotica om resistentie zoveel mogelijk binnen de perken te houden
 • Weet u waarom de plaats van antibiotica binnen de tandheelkunde beperkt is
 • Bent u bekend met de discussie die binnen de tandheelkunde gaande is over het gebruik van antibiotica en microbiologisch onderzoek bij parodontitis
 • Weet u welke interacties er kunnen zijn tussen antibiotica, gebruikt in de mondzorg, en de overige medicatie die een patiënt gebruikt
 • Weet u welke bijwerkingen antibiotica kunnen hebben

Docent

 • drs. C.M. de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten