WGBO - Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsassistenten.
 • Ruim 30 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Als de patiënt zich inschrijft bij een tandartsenpraktijk en daar op consult komt om zich te laten onderzoeken of behandelen, wordt een geneeskundige behandelingsovereenkomst (GBO) gesloten. Jij als tandartsassistent bent niet verantwoordelijk voor deze GBO, maar je moet je wel aan de regels houden omtrent de overeenkomst. Die regels vallen onder het WGBO - Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Shirin Slabbers vertelt in deze cursus over toestemmingsvereisten, beroepsgeheim, opzegging van de GBO en de verschillende rechten. Daarnaast behandelt ze herkenbare casussen uit de praktijk.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • aangeven wie de geneeskundige behandelingsovereenkomst sluit
 • bepalen wie toestemming moet geven bij minderjarige en/of wilsonbekwame patiënten
 • de regels volgen die zijn opgesteld rondom het dossier
 • vertellen wat onder beroepsgeheim valt
 • opnoemen wat er bij een opzegging moet gebeuren
 • de verschillen tussen civielrecht, tuchtrecht en strafrecht benoemen

Docent

 • mr. drs. S. Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor tandartsassistenten.
 • Ruim 30 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten