Autismespectrumstoornis bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Autismespectrumstoornis (ASS) bij ouderen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. In het algemeen is vooral autisme op jonge leeftijd bekend en minder op volwassen of oudere leeftijd, zeker in de groep met een normale tot hoge intelligentie. Toch leidt autisme tot hinder in het maatschappelijk en sociaal functioneren, wat vaak leidt tot psychische klachten. Bovendien compliceert autisme de presentatie, behandeling en omgang bij somatische en neurocognitieve comorbiditeit. In de klinische/medische praktijk is het van belang autisme te herkennen en de omgang aan te passen.

In deze cursus komen ook de presentatie van lichamelijke klachten en de reactie van ouderen met autisme op bijvoorbeeld behandelvoorstellen aan bod die atypisch kunnen zijn. Betere herkenning en bejegening zal ook bijdragen aan een betere behandeling en kwaliteit van leven.

De theorie wordt afgewisseld met fragmenten uit een interview met Frans. Bij hem werd de diagnose ‘autisme’ pas gesteld op 64-jarige leeftijd.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kunt u:

 • kenmerken van ASS op oudere leeftijd herkennen
 • indiceren voor verder onderzoek en/of verdere behandeling/begeleiding
 • beter omgaan met ouderen met ASS
 • comorbide aandoeningen herkennen bij ouderen met ASS

Docent

 • dr. Arjan Videler

  Dr. A.C. Videler is psychotherapeut/GZ-psycholoog en manager behandeling van PersonaCura, topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen en autisme. Naast zijn klinische werk is Arjan supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en doceert hij binnen diverse landelijke opleidingen (o.a. klinische geriatrie, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog) en nascholingen. Hij is tevens senior onderzoeker en als dusdanig verbonden aan Tranzo, Tilburg University. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich hoofdzakelijk op psychotherapie bij ouderen, in het bijzonder voor persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen, autisme bij ouderen en somatisch symptoomstoornissen. In zijn klinische, onderwijs- en onderzoeksactiviteiten is Arjan altijd geïntrigeerd geweest door de vraag hoe de behandeling van ouderen te verbeteren.

 • drs. Sylvia Heijnen-Kohl

  Drs. S. Heijnen-Kohl is klinisch psycholoog/psychotherapeut en zorgdirecteur ouderen bij Mondriaan, GGZ instelling in Zuid-Limburg waar ze sinds 1998 werkzaam is. ASS bij ouderen is al lang haar aandachtsgebied. Ze heeft onderzoek gedaan naar het herkennen en screenen van ASS op oudere leeftijd en verzorgt regelmatig onderwijs en publicaties op dit gebied. Ze is bij Mondriaan verbonden aan het Topklinisch Centrum voor Ouderen met Persoonlijkheidsstoornissen. Tevens is ze naast haar klinische werk supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en senior Schematherapeut. Zij doceert binnen diverse landelijke opleidingen (o.a. klinische geriatrie, gz-psychologie, klinische psychologie). Haar persoonlijke drijfveer is om andere clinici te helpen atypisch of moeilijk gedrag te begrijpen en ermee te leren omgaan, zowel binnen als buiten de GGZ.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang