Polyfarmacie bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Polyfarmacie is een belangrijk aandachtsgebied voor de huisarts. Onvoldoende aandacht voor polyfarmacie kan leiden tot ziekte, ziekenhuisopnames en overlijden. In september 2019 is de “module Medicatiebeoordeling” van de “Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen” herzien. In deze cursus komt deze richtlijn uitgebreid aan de orde. De praktische toepassing in stappen voor een medicatiebeoordeling en ook de andere vormen van evaluatie van medicatie vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het aantal 65-plussers in 2021 bijna 3,5 miljoen, dat  is meer dan 19.9% van de bevolking. Dit aantal stijgt nog steeds. Deze 65-plussers gebruiken gemiddeld 2,9 keer zoveel geneesmiddelen als de gemiddelde Nederlander. Bij de 75-plussers loopt dat op tot ruim vijf keer (SFK Data en Feiten 2017).

Ouderen gebruiken meer geneesmiddelen omdat ze vaker lijden aan verschillende chronische aandoeningen. Bovendien is het door de ontwikkelingen in de medische wetenschap steeds beter mogelijk chronische aandoeningen met medicatie te behandelen. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om geneesmiddelen te gebruiken ter preventie van aandoeningen. Dit alles maakt dat geneesmiddelen in toenemende mate worden voorgeschreven.

Leerdoelen

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kunt u de herziene module Medicatiebeoordeling (september 2019) van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen toepassen in de praktijk
 • Weet u welke patiënten een verhoogd risico lopen op polyfarmacie
 • Is uw kennis en vaardigheid vergroot omtrent medicatiebeoordelingen en andere vormen van medicatie-evaluatie, ook bij (hyper)polyfarmaciepatiënten
 • Kent u de gevolgen van veelvoorkomende combinaties van geneesmiddelen

Docent

 • prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

  Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
  Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • prof. dr. R. van Marum

  Rob van Marum is klinisch geriater en klinisch farmacoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis en bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij ouderen bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc.
  Als geriater houdt hij zich intensief bezig met diagnostiek en behandeling van dementie en daarmee samenhangende neuropsychiatrische problemen. Binnen zijn onderzoek is psychofarmacologie (en met name bijwerkingen van psychofarmaca) een belangrijk thema. Verder houdt hij zich bezig met onderzoek naar optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen.
   

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten