FTO - Episodisch expiratoir piepen bij jonge kinderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Farmacotherapeutisch overleg

Tijdens het farmacotherapeutisch overleg (FTO) bespreken huisartsen en apothekers actuele onderwerpen om gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten en richtlijnen. Dit FTO-materiaal is bedoeld voor een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.

Werkwijze

De aangeboden informatie bestaat uit een online gedeelte en een hand-out die u kunt downloaden. De hand-out bevat achtergrondinformatie over episodisch expiratoir piepen bij jonge kinderen. In het online gedeelte introduceert prof. dr. Edward Dompeling casuïstiek. Hierin stelt hij vragen die u gezamenlijk kunt bespreken. Ook geeft hij een toelichting bij de antwoorden op de vragen. U kunt deze toelichting vergelijken met de uitkomsten van het overleg.

Kwaliteitseisen FTO

 • In de FTO-groep zit minstens één huisarts die door het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) erkend is als EKC (Erkend Kwaliteitsconsulent).
 • De FTO-groep organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar op basis van een goedgekeurd jaarplan. Let op: om op FTO niveau 4 te opereren zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar nodig.

Accreditatie

De nascholingspunten van FTO's worden door (of namens) de EKC in GAIA ingevoerd. Op de website van KNMG staat een link naar een duidelijke uitleg om deze punten in te voeren. De als kwaliteitsconsulent erkende huisarts (EKC) handelt sinds 1 januari 2015 ook voor openbaar apothekers de accreditatieaanvraag voor FTO’s af. Openbaar apothekers kunnen sinds deze datum zelf geen accreditatie meer aanvragen voor een FTO via PE-online.

PAM

De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van FTO-groepen en bewaakt de kwaliteit.

Adviesraad

 • prof. dr. N. Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • drs. R . Vervoorn, huisarts
 • prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
 • prof. dr. A.K Mantel-Teeuwisse, hoogleraar Farmacie UU
 • drs. F.A.C. van Opdorp, openbaar apotheker
 • drs. M. van der Plas, apotheker, manager operations BENU apotheken
 • D.J. van Vessem MSc, openbaar apotheker 

Preview

Leerdoelen

Het doel van dit FTO is:

 • het bespreken van het medicamenteuze beleid bij terugkerende luchtwegklachten bij jonge kinderen
 • het maken van afspraken over doelmatig voorschrijven

Competenties

 • 20% farmaceutisch handelen
 • 40% kennis en wetenschap
 • 40% samenwerking

Docent

 • prof. dr. Onno van Schayck

  Onno C.P. van Schayck is hoogleraar Preventieve geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hij is wetenschappelijk directeur van de Onderzoeksschool CaRe, bestaande uit vier instituten, namelijk CAPHRI (Care and Public Health Research Institute) van de Universiteit Maastricht, RIHS (Radboud Institute for Health Sciences) van het Radboud Universitair Medisch Centrum, APH (Amsterdam Public Health research institute) van het VUmc in Amsterdam en NIVEL (Nederlands Institute for Health Service Research) in Utrecht. Hij is klinisch leider van het Centre for Care Technology Research (CCTR) en projectleider van vele onderzoeksprojecten. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi als promotor. Hij heeft meer dan 450 artikelen gepubliceerd in internationale journals en is erkend als de meeste geciteerde onderzoeker ter wereld op zijn specifieke onderzoeksgebied. Hij was lid van de Gezondheidsraad, van de Wetenschappelijke Adviesraad van ZonMW VIDI en het Longfonds en lid van de Lancet Global Commision on Pollution, Health and Development van de VN. Hij is tevens honorair hoogleraar in Edinburgh.

 • prof. dr. Edward Dompeling

  Edward Dompeling heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen. In Nijmegen heeft hij zijn PhD (1993) en medisch examen (1994) behaald. Aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam (Sophia Kinderziekenhuis) heeft hij zijn opleiding tot kinderarts gevolgd (1995-2000). Sinds 2000 is hij als kinderarts werkzaam in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij is gespecialiseerd tot kinderlongarts en sinds 2010 professor in de Kindergeneeskunde. Het onderwerp van zijn leerstoel is de ontwikkeling van niet-invasieve methoden voor een vroege diagnose, monitoring en verbetering van behandeling van kinderen met longziekten. Zijn onderzoek heeft geresulteerd in tientallen gehonoreerde subsidies en meer dan honderd WI 1-publicaties.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang