Het proces van verandering bij verslaving

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Verslavingsproblematiek kan een flinke uitdaging zijn voor u als huisarts. Hoe kunt u patiënten die hardnekkig blijven roken of drinken helpen om toch een gezondere leefstijl aan te nemen? Hiervoor is het belangrijk te begrijpen waarom we bepaald gedrag blijven vertonen, terwijl we vaak weten dat het eigenlijk niet goed voor ons is. Wat ligt hieraan ten grondslag?

Robert van de Graaf bespreekt het proces van verandering om van een verslaving af te komen. Hoe lastig is het om dit proces in gang te zetten? Wat kunt u als huisarts betekenen voor mensen die met een verslaving kampen en wat kunt u buiten de spreekkamer doen? Deze, en andere, vragen komen aan bod in deze cursus.

De focus ligt niet op de medicamenteuze behandeling van verslaving, maar richt zich vooral op het begrijpen waarom we doen wat we doen, en welke rol u als huisarts kunt spelen in het ombuigen van verslavingsgedrag. Daarbij is het uiterst belangrijk niet alleen naar de individuele patiënt te kijken, maar ook naar diens sociale netwerk.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u waarom een individu bepaalde consumentenproducten, zoals tabak, alcohol, sterk bewerkt voedsel of een comfortabele stoel consumeert en hier zelfs mee doorgaat als dit problemen geeft
 • kent u de invloeden op het ongezonde consumentengedrag van een individu
 • weet u hoe u als huisarts dit gedrag positief kan beïnvloeden 

Docent

 • Robert van de Graaf

  Robert van de Graaf (Heerenveen, 1974) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn carrière in de (reparatie)geneeskunde als plastisch chirurg i.o. Hij is na tien jaar overgestapt naar de verslavings- en leefstijlgeneeskunde met als doel om medische reparatiezorg zoveel mogelijk te voorkomen. Robert van de Graaf is initiator van allerlei innovatieve manieren om leefstijl-gerelateerde ziekten te voorkomen, zoals de rookvrije zorg beweging als onderdeel van de rookvrije generatiebeweging waar hij ook mede-initiatiefnemer van is. Hij is een veel gevraagd spreker en docent, hij treedt vaak op in de media, en heeft vele (wetenschappelijke) artikelen en boekhoofdstukken op zijn naam staan. Hij heeft meegewerkt aan meerdere richtlijnen over verslaving / ongezonde leefstijl. In 2023 verschijnt zijn eerste boek ‘in elke roker zit een stopper’. Robert van de Graaf is op dit moment medisch directeur bij Zorg van de Zaak en houdt zich beter met het ontwikkelen van leefstijl-beïnvloedende interventies gericht op organisaties. Hij geeft daarnaast leiding aan Kannick, dé eerste landelijk opererende multidisciplinaire leefstijlgeneeskundige zorgaanbieder.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang